KALOVÁ, Jana. Učební texty pro předmět Matematika pro techniky 3 - cvičení (Exercises - Mathematics III). 2010.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Učební texty pro předmět Matematika pro techniky 3 - cvičení
Name (in English) Exercises - Mathematics III
Authors KALOVÁ, Jana.
Edition 2010.
Other information
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Keywords (in Czech) matematika, funkce dvou a tří reálných proměnných, integrální počet
Keywords in English mathematics, functions of two and three variables, integration
Tags KPV1
Changed by Changed by: RNDr. Ing. Jana Kalová, učo 4072. Changed: 29. 12. 2009 23:52.
Abstract
diferenciální počet funkce jedné proměnné (průběh funkce), diferenciální počet funkce dvou proměnných (parciální derivace, lokální extrémy, vázané extrémy, totální diferenciál, gradient, směrové derivace, tečná rovina), integrální počet funkce jedné proměnné (metody integrace, neurčitý integrál, určitý integrál, nevlastní integrál), obyčejné diferenciální rovnice - separace proměnných, variace konstant(y), metoda odhadu ,integrální počet funkce dvou a tří proměnných, dvojný a dvojnásobný integrál, polární souřadnice, substituční metoda, trojný a trojnásobný integrál, sférické souřadnice, cylindrické souřadnice, substituční metoda
PrintDisplayed: 8. 8. 2022 13:07