ANTOŠ, Karel. PROBLEM OF SEARCHING THE MST. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017. p. 28-39. ISBN 978-80-227-4650-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name PROBLEM OF SEARCHING THE MST
Name in Czech PROBLÉM HLEDÁNÍ MINIMÁLNÍ KOSTRY GRAFU
Authors ANTOŠ, Karel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition first. Bratislava, 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings, p. 28-39, 12 pp. 2017.
Publisher Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/75081431:_____/17:00001191
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-227-4650-2
Keywords (in Czech) Teorie grafů; minimální kostra grafu; vážená matice sousednosti; Primův algoritmus
Keywords in English graph theory; minimum spanning tree; weighted adjacency matrix; Prim´s algorithm
Tags INF_1, RIV17, SCOPUS
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 17/4/2018 11:05.
Abstract
This article describes searching for The Minimum Spanning Tree of the graph using the Weighted Adjacency Matrix. It describes the Weighted Adjacency Matrix as a new element, and shows how it could be used for searching for the Minimum Spanning Tree of the graph. This creates a new procedure for searching for the Minimum Spanning Tree of the graph which completes previously known algorithms of searching for the Minimum Spannig Tree. The proposed Weighted Adjacency Matrix could be used in similar issues in the field of the graph theory, where graphs with weighted edges are given. The procedure is shown on the attached example.
Abstract (in Czech)
Tento článek popisuje hledání minimální kostry grafu pomocí vážené matice sousednosti. Popisuje váženou matici sousednosti jako návrh nového nástroje a ukazuje, jak ji lze použít pro hledání minimální kostry grafu. Tím se vytváří nový postup pro hledání minimální kostry grafu, který tak doplňuje už dříve známé algoritmy pro hledání minimální kostry grafu. Navrhovaná vážená matice sousednosti by mohla být využita i v dalších oblastech teorie grafů, ve kterých se pracuje s ohodnocenými hranami garfu. Postup je demonstrován i na přiloženém příkladu.
PrintDisplayed: 24/3/2023 07:33