NÝVLT, Vladimír. Building information management in long time horizon building's assessment techniques. In 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, Conference proceedings, Volume 17, Nano, bio and green - technologies for sustainable future Issue 62. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): STEF92 Technology Ltd., 2017, p. 495-501. ISBN 978-619-7408-13-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Building information management in long time horizon building's assessment techniques
Name in Czech Řízení informací o budovách v dlouhodobém časovém horizontu
Authors NÝVLT, Vladimír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Sofia (Bulharsko), 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, Conference proceedings, Volume 17, Nano, bio and green - technologies for sustainable future Issue 62, p. 495-501, 7 pp. 2017.
Publisher STEF92 Technology Ltd.
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 20102 Construction engineering, Municipal and structural engineering
Country of publisher Bulgaria
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/75081431:_____/17:00001162
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-619-7408-13-3
Keywords (in Czech) BIM; vyhodnocovací technik;, správa informací o budovách; řízení znalostí; výstavba
Keywords in English BIM; assessment techniques; building information management; knowledge management; construcition
Tags N_FAM, RIV17, SCOPUS
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 20/4/2018 11:15.
Abstract
All decisions made would always rely on good, timely, and correct data, Usage of CIM models in terms of Building Information Management can support all decision through data gathering, sharing, and using across all disciplines and all Life Cycle steps. It particularly significantly improves possibilities and level of life cycle costing. Experience and knowledge stored in data models of BIM, describing user requirements, best practices derived from other projects and/or research outputs will help to understand sustainability in its complexity and wholeness. It obviously means that we are facing much more than drafting in 3D only, and project participants are further challenging, what is the topic of both this paper, and further research.
Abstract (in Czech)
Všechna rozhodnutí by se vždy opíraly o dobré, včasné a správné údaje. Využití modelů CIM ve smyslu správy informací o budovách může podporovat všechna rozhodnutí prostřednictvím shromažďování, sdílení a používání dat ve všech disciplínách a ve všech krocích životního cyklu. Zvláště významně zlepšuje možnosti a úroveň nákladů na životní cyklus. Zkušenosti a znalosti uložené v datových modelech BIM, popisující požadavky uživatelů, osvědčené postupy odvozené z jiných projektů a / nebo výstupů z výzkumu pomohou porozumět udržitelnosti ve své složitosti a celistvosti. Zjevně to znamená, že čelíme mnohem víc, než jen kreslení v 3D, a účastníci projektu jsou ještě náročnější, než je tento článek a další výzkum.
PrintDisplayed: 18/6/2024 13:47