NÝVLT, Vladimír. Building information management in long time horizon building's assessment techniques. In 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, Conference proceedings, Volume 17, Nano, bio and green - technologies for sustainable future Issue 62. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): STEF92 Technology Ltd., 2017, s. 495-501. ISBN 978-619-7408-13-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Building information management in long time horizon building's assessment techniques
Název česky Řízení informací o budovách v dlouhodobém časovém horizontu
Autoři NÝVLT, Vladimír (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Sofia (Bulharsko), 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, Conference proceedings, Volume 17, Nano, bio and green - technologies for sustainable future Issue 62, od s. 495-501, 7 s. 2017.
Nakladatel STEF92 Technology Ltd.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20102 Construction engineering, Municipal and structural engineering
Stát vydavatele Bulharsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/17:00001162
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-619-7408-13-3
Klíčová slova česky BIM; vyhodnocovací technik;, správa informací o budovách; řízení znalostí; výstavba
Klíčová slova anglicky BIM; assessment techniques; building information management; knowledge management; construcition
Štítky N_FAM, RIV17, SCOPUS
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 20. 4. 2018 11:15.
Anotace
All decisions made would always rely on good, timely, and correct data, Usage of CIM models in terms of Building Information Management can support all decision through data gathering, sharing, and using across all disciplines and all Life Cycle steps. It particularly significantly improves possibilities and level of life cycle costing. Experience and knowledge stored in data models of BIM, describing user requirements, best practices derived from other projects and/or research outputs will help to understand sustainability in its complexity and wholeness. It obviously means that we are facing much more than drafting in 3D only, and project participants are further challenging, what is the topic of both this paper, and further research.
Anotace česky
Všechna rozhodnutí by se vždy opíraly o dobré, včasné a správné údaje. Využití modelů CIM ve smyslu správy informací o budovách může podporovat všechna rozhodnutí prostřednictvím shromažďování, sdílení a používání dat ve všech disciplínách a ve všech krocích životního cyklu. Zvláště významně zlepšuje možnosti a úroveň nákladů na životní cyklus. Zkušenosti a znalosti uložené v datových modelech BIM, popisující požadavky uživatelů, osvědčené postupy odvozené z jiných projektů a / nebo výstupů z výzkumu pomohou porozumět udržitelnosti ve své složitosti a celistvosti. Zjevně to znamená, že čelíme mnohem víc, než jen kreslení v 3D, a účastníci projektu jsou ještě náročnější, než je tento článek a další výzkum.
VytisknoutZobrazeno: 20. 5. 2024 10:26