Informační systém VŠTE
LUDVÍK, Miroslav. URČENÍ DISKONTNÍ MÍRY PŘI OCENĚNÍ PODNIKU ZA POMOCÍ CITLIVOSTNÍ ANALÝZY. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 122-129. ISSN 1339-3189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název URČENÍ DISKONTNÍ MÍRY PŘI OCENĚNÍ PODNIKU ZA POMOCÍ CITLIVOSTNÍ ANALÝZY
Název anglicky DETERMINING THE DISCONTINUED RATE TO ASSESS THE UNDERTAKING WITH A SENSITIVE ANALYSIS
Autoři LUDVÍK, Miroslav.
Vydání Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2017, 1339-3189.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky WACC; FCFF; náklady na kapitál; DFC entity
Klíčová slova anglicky WACC; FCFF; cost of capital; DCF entities
Štítky ERIH, INF_1, RIV17
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 17. 4. 2018 13:56.
Anotace
Článek se zabývá metodou stanovení diskotní míry při ocenění podniku. Diskontní míra bude určena pro výnosovou metodu diskontovaného čistého cash flow ve variantě entity. Při této metodě ocenění se používá jako diskontní míra WACC (Weighted Average Cost of Capital). Tato diskontní míra však v sobě obsahuje úskalí, kdy pro výpočet nákladů je nutné znát hodnotu podniku, ale pro hodnotu podniku je nutné znát diskotní míru. Článek řeší na příkladu jak vypočítat hodnotu nákladů na kapitál.
Anotace anglicky
The article deals with the method of determining the discourse measure in the valuation of the enterprise. The discount rate will be for the discounted net cash flow method of the entities. This valuation method is used as a weighted average cost of capital WACC (Weighted Average Cost od Capital). However, this discount rate contains a pitfalls where the value of the business is necessary to calculate the cost, but it is necessary to know the diskette rate for the value of the business. The article solves, by way of exymple, how to calculate the cost od capital costs.
Zobrazeno: 3. 2. 2023 10:43