KABOURKOVÁ, Kristina. Produkce okrasných, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin a školkařství na území České republiky a její komparace s vybranými zeměmi Evropské unie. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 2, s. 28-37. ISSN 1339-3189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Produkce okrasných, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin a školkařství na území České republiky a její komparace s vybranými zeměmi Evropské unie
Název anglicky Production of certain, pharmaceutical, aromatic and root plants and forest nurseries in the Czech Republic and comparison with selected countries of the European Union
Autoři KABOURKOVÁ, Kristina.
Vydání Mladá veda (Young Science), Prešov, Slovensko, Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, 1339-3189.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky okrasné rostliny; léčivé; aromatické a kořeninové rostliny; školkařství; genetický zdroj
Klíčová slova anglicky ornamental plants; healing; aromatic and spice plants; forest nursery; genetic resource
Štítky ERIH, FUC
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 17. 4. 2018 14:56.
Anotace
Autorka ve svém příspěvku charakterizuje produkci okrasných, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin a školkařství v České republice. V úvodní části ve stručnosti popisuje tuto činnost v minulých dobách. V další části upozorňuje na legislativní úpravu této hospodářské aktivity v rámci České republiky i Evropské unie. Porovnává údaje z České republiky v časových řadách s údaji vybraných států EU. Upozorňuje na problémy, které mají naši pěstitelé v důsledku problémových klimatických podmínek a levných dovozů. Zdůrazňuje nutnost zachovávat starobylé odrůdy rostlin, které jsou národním bohatstvím a genetickým zdrojem, jehož hodnotu nelze penězi vyčíslit.
Anotace anglicky
The author describes the production of ornamental, medicinal, aromatic and spice plants and forest nurseries in the Czech Republic in her contribution. The author describes this activity in the past shortly in the introduction. In the next part it draws attention to the legislative regulation of this economic activity within the Czech Republic and the European Union. She compares data from the Czech Republic in time series with data from selected EU countries. She is warnings on the problems our growers face due to difficult climate conditions and cheap imports. The author emphasizes the need to preserve ancient plant varieties, which are the national wealth and genetic resources, but this value can not be quantified.
VytisknoutZobrazeno: 24. 10. 2021 12:03