KABOURKOVÁ, Kristina. ŘÍZENÍ POSTUPŮ ÚČTOVÁNÍ V PODNIKU ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY V JIHOČESKÉM KRAJI, DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 25-36. ISSN 1339-3189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název ŘÍZENÍ POSTUPŮ ÚČTOVÁNÍ V PODNIKU ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY V JIHOČESKÉM KRAJI, DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN
Název anglicky ACCOUNT MANAGEMENT IN AGRICULTURAL ENTERPRISE IN SOUTH BOHEMIA, IMPACTS OF LEGISLATIVE CHANGES
Autoři KABOURKOVÁ, Kristina.
Vydání Mladá veda (Young Science), Prešov, Slovensko, Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, 1339-3189.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky zemědělství; účetnictví; mezinárodní účetní standardy; změny účetní legislativy
Klíčová slova anglicky Agriculture; Accounting; International accounting standards
Štítky ERIH, FUC
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 17. 4. 2018 14:37.
Anotace
Autorka ve svém příspěvku v úvodní části charakterizuje zemědělskou prvovýrobu v Jihočeském kraji jako ilustraci prostředí zkoumané problematiky. V další části objasňuje specifika účetnictví zemědělského podniku, připomíná právní rámec českého účetnictví, porovnává účetní postupy platné před rokem 2016 a po roce 2016. Dle názoru autorky legislativní změny v účtování nejsou pro zemědělské podniky nikterak přínosné, nicméně Česká republika k nim musela přistoupit z toho důvodu, že je nutné postupně harmonizovat účetnictví a výkaznictví v souladu s mezinárodními účetními standardy. V příspěvku je ilustrován dopad jedné ze změn, k nimž došlo.
Anotace anglicky
The author characterizes in her contribution in opening part the agricultural primary production in South Bohemia region. In another part, she clarifies the specifications of accounting of agricultural business, she reminds legal frame of Czech accounting, she compares accounting procedures valid before 2016 and after year 2016. By the opinion of the author, the changes in accounting are beneficial in no way for agricultural business, however, Czech republic has to agreed to them from that reason that is necessary gradually harmonize accounting and reporting in harmony with international accounting standards.
VytisknoutZobrazeno: 24. 10. 2021 11:03