VOCHOZKA, Marek. Stanovenie finančného plánu konkrétnej spoločnosti pomocou neurónovej siete základné radiálné funkcie (J - článek v odborném periodiku Vochozka - 100 % ANO ERIH - [1.145] Marek Vochozka Ústav znalectví a oceňování Stanovenie finančného plánu konkrétnej spoločnosti pomocou neurónovej siete základné radiálné funkcie Stanovení finančního plánu konkrétn). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, vol. 5, No 1, p. 128-136. ISSN 1339-3189.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stanovenie finančného plánu konkrétnej spoločnosti pomocou neurónovej siete základné radiálné funkcie
Name in Czech Stanovení finančního plánu konkrétní společnosti pomocí neuronové sítě základní radiální funkce
Name (in English) J - článek v odborném periodiku Vochozka - 100 % ANO ERIH - [1.145] Marek Vochozka Ústav znalectví a oceňování Stanovenie finančného plánu konkrétnej spoločnosti pomocou neurónovej siete základné radiálné funkcie Stanovení finančního plánu konkrétn
Authors VOCHOZKA, Marek.
Edition Mladá veda (Young Science), Prešov, Slovensko, Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, 1339-3189.
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) finanční plán; radiální základní funkce; umělé neuronové sítě; finanční výkazy
Keywords in English financial plan; radial basic function; artificial neural network; financial statements
Tags ERIH, FIP_2, RIV17
Changed by Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 17/4/2018 14:32.
Abstract
Finančný plán má zásadný vplyv na spôsob financovania investovania finančných prostriedkov, na stratégiu hospodárskej súťaže a kompletný podnikový úspech. Dnes existujú tri hlavné metódy finančného plánovania – intuitívne, štatistické a kauzálne. Ako každá metóda, tak aj tieto tri majú svoje výhody a nevýhody. V súčasnosti sa pre firmy vyvíjajú aj iné metódy finančného plánovania, napríklad umelé neurónové siete. Tento príspevok popisuje radiálnu základnú funkciu umelej neurónovej siete. Cieľom je nájsť vhodnú radiálnu základnú funkciu neurónových sieti pre predikciu budúceho vývoja tržieb za predaný tovar.
Abstract (in Czech)
Finanční plán má zásadní vliv na způsob financování investování finančních prostředků, na strategii hospodářské soutěže a kompletní podnikový úspěch. Dnes existují tři hlavní metody finančního plánování - intuitivní, statistické a kauzální. Jako každá metoda, tak i tyto tři mají své výhody a nevýhody. V současnosti se pro firmy vyvíjejí také jiné metody finančního plánování, například umělé neuronové sítě. Tento příspěvek popisuje radiální základní funkci neuronové sítě. Cílem je najít vhodnou radiální základní funkci neuronové sítě pro predikci budoucího vývoje tržeb za prodané výrobky.
Abstract (in English)
A financial plan has a crucial influence on way of funding and investing funds, on competition strategy and on complete business success. Nowadays there are three main methods of financial planning – intuitive, statistical and causal. Presently other methods of financial planning for companies are developing, for example the artificial neural networks. This contribution describes the radial basic function neural network. The aim is to find suitable radial basic function neural networks for predicting the future development of sales from goods sold.
PrintDisplayed: 26/10/2021 16:29