ČEJKA, Jiří a Dana SMETANOVÁ. Optimization of distribution routes through the Clark-Wright method. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth. první. Anglie: International Business Information Management Association (IBIMA), 2016. s. 1195-1207, 13 s. ISBN 978-0-9860419-8-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Optimization of distribution routes through the Clark-Wright method
Název česky Optimalizace distribučních cest pomocí Clarkovy-Wrightovy metody
Autoři ČEJKA, Jiří (203 Česká republika, domácí) a Dana SMETANOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání první. Anglie, Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth, od s. 1195-1207, 13 s. 2016.
Nakladatel International Business Information Management Association (IBIMA)
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10103 Statistics and probability
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/16:00000992
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-0-9860419-8-3
Klíčová slova česky operační výzkum; teorie rozhodování; problém obchodního cestujícího
Klíčová slova anglicky operation research; decision theory; traveling salesman
Štítky KDL7, RIV16, SCOPUS
Změnil Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 20. 3. 2017 10:19.
Anotace
The transportation has experienced a considerable development in the past. At present, it represents a vast and very segmented sector. In ranks among the most developing industries of the national economy. It can be concluded that the transportation nowadays is understood as a multi-sector field. The transportation continues to undergo many changes some of which have both the positive and the negative effect. Thanks to high competitiveness, the profits of the companies drop, however, the costs continue to rise. This paper is aimed to apply, upon the status quo analysis of the transport and logistics processes, the optimization measures in Milktrans a.s. towards making the selected processes more effective and their economic evaluation. Specifically, it is the application of the Clark-Wright method as one of the method in solving the travelling salesman problem. The problem of the circular travels is defined on the transport network consisting of the group of nodes and edges connecting the nodes. In case of transportation through a few service points, which is effected by the means of transport, the travelling salesman problem method is the best solution.
Anotace česky
V minulosti zaznamenala přeprava značný rozvoj. Patří mezi velmi se rozvíjející odvětví průmyslu v národním hospodářství. Doprava prodělává neustále mnoho změn, jak pozitivních tak i negativních. Díky konkurenci na trhu zisky klesají a náklady naopak stoupají. Tento dokument má za cíl aplikovat opatření na dopravu a logistiku firmy Milktrans, tak aby vybrané procesy byly ekonomicky efektivnější. Konkrétně se jedná o uplatnění Clarkovy-Wrightovy metody v problému obchodního cestujícího. Modelujeme kruhové cesty pomocí hran grafu spojujících uzly. V případě přepravy přes několik servisních míst je problém obchocního cestujího tím nějlepším řešením.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Cejka_Smetanova__-_Optimization_of_distribution_routes_through_the_Clark-Wright_method.pdf   Verze souboru Dlouhá, H. 20. 3. 2017

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Jiří Čejka, Ph.D., učo 10722
  • osoba RNDr. Dana Smetanová, Ph.D., učo 10770
  • osoba Hana Dlouhá, učo 19800
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 24. 11. 2020 21:36