MAREČEK, Jan. Usage of Generalized Regression Neural Networks in Determination of the Enterprise´s Future Sales Plan. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, No 3, p. 32-41. ISSN 1805-9112.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Usage of Generalized Regression Neural Networks in Determination of the Enterprise´s Future Sales Plan
Name in Czech Využití generalizovaných regresních neuronových sítí pro stanovení plánu budoucích tržeb podniku
Authors MAREČEK, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Littera Scripta, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, 1805-9112.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/16:00000876
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) generalizované regresní neuronové sítě; tržby podniku; produkční faktory; neuronová struktura
Keywords in English Generalized Regression Neural Networks; enterprise´s sales; production factors; neural structure
Tags ERIH, KEM6, RIV16
Changed by Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 22/12/2016 11:06.
Abstract
Neural networks have recently been gaining popularity in the business practice. Research has even confirmed their better performance over traditional methods. This contribution gives an overview of one of the types of neural networks, generalized regression neural networks. These are then used to establish a plan for the future sales of a company. The proposed neural network is potentially applicable in practice when compiling the financial plan of a company derived from the amount of sales.
Abstract (in Czech)
Neuronové sítě v poslední době získávají v podnikové praxi na popularitě. Výzkumy dokonce potvrdily lepší výkonnost oproti tradičním metodám. Tento příspěvek poskytuje přehled o jednom z typů neuronových sítí, a to generalizovaných regresních neuronových sítí. Ty jsou následně použity k vytvoření plánu budoucích tržeb podniku. Navrhovaná neuronová síť je potenciálně použitelná v praxi při sestavování finančního plánu společnosti odvozeného od výše tržeb.
PrintDisplayed: 29/5/2023 01:42