MAREČEK, Jan. Usage of Generalized Regression Neural Networks in Determination of the Enterprise´s Future Sales Plan. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, č. 3, s. 32-41. ISSN 1805-9112.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Usage of Generalized Regression Neural Networks in Determination of the Enterprise´s Future Sales Plan
Název česky Využití generalizovaných regresních neuronových sítí pro stanovení plánu budoucích tržeb podniku
Autoři MAREČEK, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Littera Scripta, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, 1805-9112.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/16:00000876
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky generalizované regresní neuronové sítě; tržby podniku; produkční faktory; neuronová struktura
Klíčová slova anglicky Generalized Regression Neural Networks; enterprise´s sales; production factors; neural structure
Štítky ERIH, KEM6, RIV16
Změnil Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 22. 12. 2016 11:06.
Anotace
Neural networks have recently been gaining popularity in the business practice. Research has even confirmed their better performance over traditional methods. This contribution gives an overview of one of the types of neural networks, generalized regression neural networks. These are then used to establish a plan for the future sales of a company. The proposed neural network is potentially applicable in practice when compiling the financial plan of a company derived from the amount of sales.
Anotace česky
Neuronové sítě v poslední době získávají v podnikové praxi na popularitě. Výzkumy dokonce potvrdily lepší výkonnost oproti tradičním metodám. Tento příspěvek poskytuje přehled o jednom z typů neuronových sítí, a to generalizovaných regresních neuronových sítí. Ty jsou následně použity k vytvoření plánu budoucích tržeb podniku. Navrhovaná neuronová síť je potenciálně použitelná v praxi při sestavování finančního plánu společnosti odvozeného od výše tržeb.
VytisknoutZobrazeno: 8. 8. 2022 06:29