SLABÁ, Marie, Peter ŠTARCHOŇ and Ivan JÁČ. IDENTIFICATION AND PRIORITIZATION OF KEY STAKEHOLDER GROUPS IN MARKETING COMMUNICATION OF COLLEGES. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, vol. 2014, No 4, p. 101-110. ISSN 1212-3609.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name IDENTIFICATION AND PRIORITIZATION OF KEY STAKEHOLDER GROUPS IN MARKETING COMMUNICATION OF COLLEGES
Name in Czech Identifikace a prioritizace klíčových skupin stakeholderů v marketingové komunikaci vysokých škol
Authors SLABÁ, Marie (203 Czech Republic, belonging to the institution), Peter ŠTARCHOŇ (703 Slovakia) and Ivan JÁČ (203 Czech Republic).
Edition E+M Ekonomie a Management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2014, 1212-3609.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/14:00000654
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) Stakeholder; Metodika Stakeholder Circle; stakeholder index; identifikace stakeholderů; prioritizace stakeholderů
Keywords in English Stakeholder; stakeholder circle methodology; stakeholder index; stakeholder identification; stakeholder prioritization
Tags A_IBW, A_MAM, IBW, IBW_H, KCRM1, MAK, RIV16, SCOPUS, S_IBW_A, S_MAM
Changed by Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 26/5/2016 13:29.
Abstract
This paper shows the possibility of using the Stakeholder Circle Methodology for the identification and prioritization of key stakeholder groups for the purpose of marketing communication in colleges. At the beginning, we emphasize the necessity of the use of marketing communications in the context of the changing market situation of tertiary education in the Czech and Slovak Republics, then we present basic steps of the Stakeholder Circle Methodology and methodology of the research. The selected research results are compared and subjective priorities are assigned based on professional judgment and, at the end, objective priorities are identified by Stakeholder index and subsequently key stakeholder groups are identified. Particular individual departments, faculty and staff, the media, potential and present students, and marketing and public relations departments belong among the most important target groups of stakeholders in marketing communication of universities. Based on the research results, the importance of internal communication has to be supported by universities’ marketing communication, followed by media relations forward to increasing a positive image and goodwill.
Abstract (in Czech)
Tento článek poukazuje na možnost využití Metodiky Stakeholder Circle pro identifikaci a prioritizaci klíčových skupin stakeholderů pro účely marketingové komunikace vysokých škol. Na začátku klademe důraz na nutnost použití marketingové komunikace v kontextu měnící se situace na trhu terciárního vzdělávání v České a Slovenské republice, dále pak jsou prezentovány základní kroky Metodiky Stakeholder Circle a metodika provedeného výzkumu. Vybrané výsledky výzkumu jsou komparovány a priority přiřazené na základě profesionálního úsudku respondentů jsou v závěru porovnány s objektivně přiřazenými prioritami, které byly určeny na základě Stakeholder indexu. Následně jsou identifikovány klíčové skupiny stakeholderů. Konkrétně jednotlivá oddělení, fakulty, zaměstnanci, média, potenciální i stávající studenti a marketingová a public relations oddělení patří mezi nejdůležitější cílové skupiny marketingové komunikace vysokých škol.
PrintDisplayed: 4/2/2023 07:07