PETRÁŠKOVÁ, Blanka and Dana SMETANOVÁ. Cad systémy a jejich využití v praxi očima studentů VŠ (Cad systems and their utilization in practice by university students). Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 316-319. ISSN 1805-8949.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cad systémy a jejich využití v praxi očima studentů VŠ
Name (in English) Cad systems and their utilization in practice by university students
Authors PETRÁŠKOVÁ, Blanka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Dana SMETANOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Trendy ve vzdělávání, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 1805-8949.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/15:00000515
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) CAD systémy; využití v praxi; dotazník
Keywords in English CAD systems; utilization in practice; questionnaire
Tags KPV2, RIV15, SEZNAM
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 14/9/2015 13:39.
Abstract
Příspěvek popisuje výsledky výzkumů, ve kterých byly pomocí dotazníku zjišťovány hodnotící názory studentů na využití CAD systémů v praxi. Dotazníkové šetření proběhlo na SPŠ stavební a VŠTE v Českých Budějovicích.
Abstract (in English)
The paper describes the results of a research which surveyed students' opinions on the utilization in practice of CAD systems using a questionnaire. The questionnaire survey was conducted at the Secondary Building School and The Institute of Technology and Business in České Budějovice.
PrintDisplayed: 7/10/2022 17:01