ANTOŠ, Karel. Jak řešit problém hledání největšího společného dělitele (How to solve the problem of finding the greatest common divisor). Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 10-17. ISSN 1805-8949.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jak řešit problém hledání největšího společného dělitele
Name (in English) How to solve the problem of finding the greatest common divisor
Authors ANTOŠ, Karel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Trendy ve vzdělávání, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 1805-8949.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/15:00000508
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) dělitelnost; přirozená čísla; experimentování; dokazování; největší společný dělitel
Keywords in English divisibility; integers; experimenting; proving; greatest common divisor
Tags KPV1, RIV15, SEZNAM
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 14/9/2015 11:12.
Abstract
Tento článek pojednává o možnostech a způsobech zkoumání matematických problémů. Ukazuje, že výzkumný přístup v oblasti matematického bádání je metodou, pomocí které může nejen učitel učit, ale která umožňuje i žákům a studentům se učit, experimentovat a nacházet řešení různých matematických problémů. Tento tvůrčí přístup je zde ukázán na problematice hledání největšího společného dělitele přirozených čísel.
Abstract (in English)
This article discusses the possibilities and ways of exploring mathematical problems. It shows that the research approach in the field of mathematical research is a method by which a teacher can not only teach, but which enables pupils and students to learn, make experiments and find different solutions of different mathematical problems. The creative element is shown here on the problems of finding the greatest common divisor of natural numbers.
PrintDisplayed: 20/9/2021 16:05