KLEPANCOVÁ, Michaela and Dana SMETANOVÁ. Vztah studentů k přírodním vědám – chemie (On student´s relationship to natural sciencies - chemistry). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2015, roč. 12, No 2, p. 6-9. ISSN 1214-9187.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vztah studentů k přírodním vědám – chemie
Name (in English) On student´s relationship to natural sciencies - chemistry
Authors KLEPANCOVÁ, Michaela (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution) and Dana SMETANOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Media4u Magazine, Praha, Ing. Jan Chromý, Ph.D. 2015, 1214-9187.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/15:00000494
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) chemie; dotazníkový průzkum
Keywords in English chemistry; questionnaire research
Tags KPV1, KSTR5, RIV15
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 3/7/2015 10:19.
Abstract
Příspěvek popisuje výsledky výzkumu mezi studenty na VŠTE v Českých Budějovicích, ve kterém byl pomocí dotazníku zjišťován jejich vztah k chemii. Zaměřili jsme se zejména na to, zda studenti mají pozitivní vztah k chemii a využívají ve svém životě poznatky z tohoto oboru.
Abstract (in English)
The paper describes the results of research among students at Institute of Technology and Bussiness in Czech Budejovice, whose relationship to chemistry was investigated by a questionnaire. We focused on whether students use gained chemistry knowledge in their everyday life.
PrintDisplayed: 20/9/2021 17:04