Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2016

 1. GOMBÁR, Miroslav, Ján KMEC, Miroslav BADIDA, Lýdia SOBOTOVÁ, Alena VAGASKÁ and A. BADIDOVÁ. ANALYSIS OF PHYSICAL FACTORS ON CHOSEN PROPERTIES OF ANODIC ALUMINA OXIDE (AAO) LAYERS AND ENVIRONMENT. Metalurgija, Zagreb: Hrvatsko metalurško društvo (HMD) - Croatia Metallurgical Society (CMS), 2016, roč. 55, No 4, p. 799-802. ISSN 0543-5846.
 2. MAJERNÍK, Ján. Analýza ovplyvnenia makroštruktúry odliatku pomocou konštrukcie vtokového zárezu a jej vplyv na mechanické vlastnosti odliatkov (Analysis of influence by casting macrostructure inlet notch design and its influence on the mechanical properties of castings). In Jozef Husár, Michal Balog, Lucia Knapčíková. Management of manufacturing systems 2016. Bratislava: Technická univerzita v Košiciach, 2016. p. 90-95, 6 pp. ISBN 978-80-553-3036-5.
 3. MICHAL, Peter, Alena VAGASKÁ and Miroslav GOMBÁR. Determination of Relationship between Chemical Composition of Electrolyte and Surface Sample Quality. Key Engineering Materials, Zurich: Trans Tech Publications, 2016, vol. 2016, No 669, p. 150-157. ISSN 1662-9795.
 4. MICHAL, Peter, Alena VAGASKÁ, Erika FECHOVÁ, Miroslav GOMBÁR and Dražan V. KOZAK. Effect of electrolyte temperature on the thickness of anodic aluminium oxide (AAO) layer. Metalurgija, Zagreb: Hrvatsko metalurško društvo (HMD) - Croatia Metallurgical Society (CMS), 2016, roč. 55, No 3, p. 403-406. ISSN 0543-5846.
 5. CÁRACH, Ján, Sergej HLOCH, Petr HLAVÁČEK, Miroslav GOMBÁR, Dagmar KLICHOVÁ, František BOTKO, Dušan MITAL and Dominika LEHOCKÁ. Hydro-abrasive disintegration of alloy Monel K-500 - the influence of tecnoogical and abrasive factors on the surface quality. In S. Hloch, G. Krolczyk. International Conference on Manufacturing Engineering and Materials, ICMEM. Slovensko: Elsevier Ltd., 2016. p. 17-23, 7 pp. ISSN 1877-7058.
 6. CAIS, Jaromír, Viktorie WEISS and Jaroslava SVOBODOVÁ. Microstructure and Mechanical Properties of Products of Alloy AL+3%Mg Made by Low-Pressure Casting. Metallurgist, New York: Springer, 2016, vol. 60, 1-2, p. 99-102. ISSN 0026-0894.
 7. GOMBÁR, Miroslav, Ján KMEC, Alena VAGASKÁ, Lydia SOBOTOVÁ and Miroslav BADIDA. Options surface treatment aluminum structural components. MM Science Journal, Praha: MM publishing Ltd., 2016, Neuveden, November, p. 1237-1238. ISSN 1803-1269.
 8. WEISS, Viktorie. Research of the Chemical Heterogeneity during Crystallization for AlCu4MgMn Alloy and the Possibility of its Elimination. Manufacturing Technology, Ústí nad Labem: J. E. Purkyne University, 2016, Vol. 16, No 1, p. 289-294. ISSN 1213-2489.
 9. VAGASKÁ, Alena, Peter MICHAL, Miroslav GOMBÁR, Erika FECHOVÁ and Ján KMEC. Simulation of technological process by usage neural networks and factorial design of experiments. MM Science Journal, MM Science Journal, 2016, Neuveden, September 2016, p. 999-1003. ISSN 1803-1269.
 10. VAGASKÁ, Alena, Miroslav GOMBÁR and Peter MICHAL. The application of mathematical and statistcal methods in technical practice. In Richtarikova D., Szarkova D., Balko L.. 15th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2016. Neuveden: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. p. 1054-1063, 10 pp. ISBN 978-80-227-4531-4.
 11. BADIDA, Miroslav, Lýdia SOBOTOVÁ, Miroslav GOMBÁR, Ján KMEC, Daniel KUČERKA and Roman HRMO. The contribution to coating quality evaluation by statistical methods. Metalurgija, Zagreb: Hrvatsko metalurško družstvo (HMD) - Croatia Metallurgical Society (CMS), 2016, roč. 55, No 3, p. 445-448. ISSN 0543-5846.
 12. VAGASKÁ, Alena, Erika FECHOVÁ, Peter MICHAL and Miroslav GOMBÁR. The Influence of Input Factors of Aluminium Anodizing Process on Resulting Thickness and Quality of Aluminium Oxide Layer. In S. Hloch, G. Krolczyk. International Conference on Manufacturing Engineering and Materials, ICMEM. Slovensko: Elsevier Ltd., 2016. p. 512-519, 8 pp. ISSN 1877-7058.
 13. SYMONOVA, Anastasiya, Francois DUCOBU and Viktorie WEISS. The Mechanics of Machining Ultrafine-Grained Grade 2 Ti Processed Severe Plastic Deformation. Manufacturing Technology, Ústí nad Labem: J. E. Purkyne University, 2016, Vol. 16, No. 3, p. 627-633. ISSN 1213-2489.
 14. WEISS, Viktorie. VLIV BERYLLIA NA MODIFIKAČNÍ ÚČINKY U SLITINY AlSi7Mg0,3 (INFLUENCE BERYLLIUM FOR MODIFICATIONS OF ALLOYS AlSi7Mg0,3). In Zvyšovanie životnosti nástrojov a konštrukčných častí mechanizmov : vedecký recenzovaný zborník. 1. vydanie. Zvolen, Slovenská republika: Technická univerzita vo Zvolene, 2016. p. 125-132, 8 pp. ISBN 978-80-228-2862-8.
 15. WEISS, Viktorie. VLIV PROCESU CHLADNUTÍ FORMY NA STRUKTURU A VYBRANÉ MECHANICKÉ VLASTNOSTI SLITINY AlZn5,5MgCu PŘED A PO HOMOGENIZAČNÍM ŽÍHÁNÍ (INFLUENCE OF THE MOULD COOLING PROCESS ON THE STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES AlZn5,5MgCu ALLOY BEFORE AND AFTER HOMOGENIZATION ANNEALING). In Zvyšovanie životnosti nástrojov a konštrukčných častí mechanizmov : vedecký recenzovaný zborník. 1. vydanie. Zvolen, Slovenská republika: Technická univerzita vo Zvolene, 2016. p. 133-142, 10 pp. ISBN 978-80-228-2862-8.
 16. HALAPI, Michal and Monika KARKOVÁ. Využitie pevnostnej analýzy jako kontrolného mechanizmu na overenie životaschopnosti konštrukčného návrhu nádob na uskladnenie horľavého a výbušného média (Use strength analysis as a control mechanism to verify the viability of the construction design of containers for storage of flammable and explosive liquids). první. Neuveden: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2016. p. 51-59, 9 pp. ISBN 978-80-261-0629-6.
 17. 2015

 18. VAGASKÁ, Alena, Miroslav GOMBÁR, Peter MICHAL and Ján KMEC. Aplikácia matematicko-statistických metód pri stanovení kritickej teploty elektrolytu v procese anodickej oxidácie hliníka (The application of mathematical and statistical methods to determine the critical temperature of the electrolyte during the anodizing process). In 14th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2015. 1. vyd. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015. p. 738-747, 10 pp. ISBN 978-80-227-4314-3.
 19. SPIŠÁK, Emil, Miroslav GOMBÁR, Ján KMEC, Alena VAGASKÁ, Erika FECHOVÁ, Peter MICHAL, Ján PITEL and Daniel KUČERKA. Effect of the Electrolyte Temperature and the Current Density on a Layer Microhardness Generated by the Anodic Aluminium Oxidation. ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, New York: HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, 2015, vol. 2015, březen, p. Nestránkováno. ISSN 1687-8434. doi:10.1155/2015/659846.
 20. KLEPANCOVÁ, Michaela. Geometrická postupnosť v chémii (Geometric sequence in chemistry). Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 210-216. ISSN 1805-8949.
 21. SPIŠÁK, Emil, Ján KMEC, Janka MAJERNÍKOVÁ, Daniel KUČERKA and Miroslav GOMBÁR. Materiály v súčasnej praxi (Materials in current practice). 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 240 pp. ISBN 978-80-7468-089-2.
 22. BIBA, Vladislav and Michaela KLEPANCOVÁ. Názor študentov na predmet chémia - skúmanie pomocou testu nezávislosti (Student's attitude towards subject chemistry - research using test of independence). Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 22-26. ISSN 1805-8949.
 23. BADIDA, Miroslav, Miroslav GOMBÁR, Alica MAŠLEJOVÁ, Lýdia SOBOTOVÁ, Ján KMEC and Alena VAGASKÁ. Ocena jakości powłoki cynkowej metodami statystycznymi (Evaluation of zinc coating quality by statistical methods). Przemysl Chemiczny, Warszawa: Wydawnictvo SIGMA-NOT, 2015, roč. 94, No 12, p. 2146-2149. ISSN 0033-2496.
 24. MICHAL, Peter, Alena VAGASKÁ, Erika FECHOVÁ, Miroslav GOMBÁR and Ján KMEC. The Application of Predictive Model to Describe and Control Technological Process. In 2nd ICSMMS 2015. 1. vyd. Curych (Švýcarsko): Trans Tech Publications, 2015. p. 1571-1574, 5 pp. ISSN 2375-8244.
 25. SOBOTOVA, Lýdia, Miroslav BADIDA, Ján KMEC, Miroslav GOMBÁR and Daniel KUČERKA. The Simulation of the Electrolyte Temperature Effect on the Value Change of the Microhardness of Anodic Alumina Oxide Layers. 1. vyd. 2015.
 26. VIKTORIE, Weiss and Jaroslava SVOBODOVÁ. The Use of Colour Metallography and EDS for Identification of Chemical Heterogeneity of Selected Aluminium Alloys Copper and Zinc Alloyed. Manufacturing Technology, Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyne, 2015, vol. 15, No 6, p. 1048-1053. ISSN 1213-2489.
 27. MICHAL, Peter, Alena VAGASKÁ, Miroslav GOMBÁR, Ján KMEC, Emil SPIŠÁK and Daniel KUČERKA. Usage of Neural Network to Predict Aluminium Oxide Layer Thickness. Scientific World Journal, New York: Hindawi Publishing Corporation, 2015, vol. 2015, únor, p. Nestránkováno. ISSN 2356-6140. doi:10.1155/2015/253568.
 28. BIBA, Vladislav and Michaela KLEPANCOVÁ. Využitie testu nezávislosti pri skúmaní vzťahu študentov k predmetu chémia (Using independence test to investigate student's relationship to chemistry). Media4u Magazine, Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2015, roč. 12, No 3, p. 30-34. ISSN 1214-9187.
 29. KLEPANCOVÁ, Michaela and Dana SMETANOVÁ. Vztah studentů k přírodním vědám – chemie (On student´s relationship to natural sciencies - chemistry). Media4u Magazine, Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2015, roč. 12, No 2, p. 6-9. ISSN 1214-9187.
 30. KLEPANCOVÁ, Michaela and Dana SMETANOVÁ. Vztah univerzitních studentů k chemickým poznatkům (Attitude of university students to chemistry knowledge). Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, roč. 8, No 1, p. 225-232. ISSN 1805-8949.
 31. 2014

 32. KMEC, Ján, Janka MAJERNÍKOVÁ, Miroslav GOMBÁR, Alena VAGASKÁ, emil SPIŠÁK and Felix STACHOWICZ. Experimental study of the physical factors' influence on microhardness of AAO layers generated on material's AW-1050A. Scopus, 2014, p. 160-166. ISSN 1335-1532. doi:10.12776/ams.v20i2.288.
 33. KLEPANCOVÁ, Michaela, Daniel KUČERKA, Ján KMEC and Terézia TEŠTÍKOVÁ. Chemie ve strojírenství : studijní skripta (Chemistry in Engineering). 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. ISBN 978-80-7468-071-7.
 34. KMEC, Ján, Daniel KUČERKA, Miroslav GOMBÁR, Soňa RUSNÁKOVÁ and Štefan HUSÁR. Kovové materiály pre výrobu automobilov (Metallic materials for automobiles). 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. 183 pp. ISBN 978-80-7468-069-4.
 35. KMEC, Ján, Emil SPIŠÁK, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Roman HRMO, Miroslav GOMBÁR and L'uba BIČEJOVÁ. Materiály pre automobilový priemysel (The materials for the automotive industry). 1. vyd. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2014. 220 pp. ISBN 978-80-553-1862-2.
 36. MICHAL, Peter, Alena VAGASKÁ, Miroslav GOMBÁR, Ján KMEC, Emil SPIŠÁK and Miroslav BADIDA. Prediction of the effect of chemical composition of electrolyte on the thickness of anodic aluminium oxide layer. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, USA: North Atlantic University Union NAUN, 2014, vol. 8, No 1, p. 152-155. ISSN 1998-0140.
 37. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC and Ondřej VYŠÍN. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 38. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC and Martin VÁLEK. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 39. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC and Martin TONCAR. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 40. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC and Miroslav ŠIMKŮ. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 41. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC and Tomáš PEŠEK. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 42. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC and Michal HOLEČEK. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 43. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC and Tomáš PEŠEK. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 44. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC and Jan KAINRÁTH. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 45. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC and Jiří DUCHOŇ. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 46. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC and Miroslav MLÁDEK. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 47. PODAŘIL, Martin, Andrej KUBALA, Daniel KUČERKA, Ján KMEC and Jiří CECH. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 48. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC and Ondřej VYŠÍN. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 49. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC and Martin VÁLEK. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 50. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC and Jakub HOLICKÝ. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 51. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC and Martin TONCAR. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 52. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC and Miroslav ŠIMKŮ. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 53. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC and Tomáš SHÁNĚL. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 54. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC and Michal HOLEČEK. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 55. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC and Tomáš PEŠEK. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 56. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC and Jan FORMÁNEK. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 57. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC and Jan KAINRÁTH. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 58. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC and Jiří DUCHOŇ. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 59. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC and Miroslav MLÁDEK. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 60. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Martin PODAŘIL, Daniel KUČERKA, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC and Jiří CECH. Rámy jízdních kol (Frames for cycles). 2014.
 61. KUČERKA, Daniel, Ján KMEC, Lýdia SOBOTOVÁ, Soňa RUSNÁKOVÁ, Roman HRMO, Milan TIMKO, Martin PODAŘIL, Štefan HUSÁR and Monika KUČERKOVÁ. Strojárska technológia I : 1. diel (Engineering technology I : part I). 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. 135 pp. ISBN 978-80-7468-058-8.
 62. KUČERKA, Daniel, Soňa RUSNÁKOVÁ, Ján KMEC, Miroslav GOMBÁR, Miloslav PILEČEK, Roman HRMO, Martin PODAŘIL, L'uba BIČEJOVÁ and Monika KUČERKOVÁ. Strojárska technológia I : 2. diel (Engineering technology I : part II). 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. 189 pp. ISBN 978-80-7468-068-7.
 63. GOMBAR, M, L SOBOTOVA, M BADIDA and Ján KMEC. The comparison of possibilities at using of different electrolytes in the process of anodizing aluminum. Metalurgija, Zagreb: Hrvatsko metalurško družstvo (HMD) - Croatia Metallurgical Society (CMS), 2014, No 53, p. 47-50. ISSN 0543-5846.
 64. GOMBÁR, M, Ján KMEC, M BADIDA, L SOBOTOVÁ, A VAGASKÁ and P MICHAL. The simulation of the temperature effects on the microhardness of anodic alumina oxide layers. Metalurgija, Zagreb: Hrvatsko metalurško družstvo (HMD) - Croatia Metallurgical Society (CMS), 2014, No 53, p. 59-62. ISSN 0543-5846.
 65. ŠTÚR, Milan, Martin PODAŘIL and Daniel KUČERKA. Tvorba študijných materiálov z predmetu náuka o materiáloch II. Pre znevýhodnených študentov (Creating the study materials on the subject materials science II. For disadvantaged students.). In Dnešní Trendy Inovací 2014 : 5. mezinárodní vědecká konference a mezinárodní workshop. 1. vyd. Brno: B&M InterNets, s. r.o., 2014. p. 152-159, 8 pp. ISBN 978-80-260-6151-9.
 66. KMEC, Ján, Daniel KUČERKA, Miroslav GOMBÁR, L'uba BIČEJOVÁ, Sobotová LÝDIA, Ludmila OPEKAROVÁ, Jarmila STRAKOVÁ, Alena VAGASKÁ and Roman HRMO. Waterjet for Practice. 1. vyd. Lüdenscheid: RAM - Verlag, 2014. 150 pp. Edition of scientific and technicla literature. ISBN 978-3-942303-27-9.
 67. 2013

 68. BADIDA, M, M GOMBÁR, L SOBOTOVÁ and Ján KMEC. Determination of electro less deposition by chemical nickeling. Metalurgija, Zagreb: Hrvatsko metalurško družstvo (HMD) - Croatia Metallurgical Society (CMS), 2013, roč. 3, vol. 52, p. 341-344. ISSN 0543-5846.
 69. GOMBÁR, M, A VAGASKÁ, Ján KMEC and P MICHAL. Microhardness of the coatings created by anodic oxidation of aluminium. Applied Mechanics and Materials, Trans Tech Publications, 2013, No 308, p. 95-100. ISSN 1660-9336.
 70. ONDERKA, Filip, Ondřej KLANICA, David DOBROCKÝ and Jaromír KADLEC. Reasons of Total Endoprosthesis Failure. In Vondrák Jiří, Sedlaříková Marie. ABAF : 14th International Conference Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2013. p. 111-114, 4 pp. ISBN 978-80-214-4767-7.
 71. BADIDA, M, M GOMBÁR, Ján KMEC, L SOBOTOVÁ, A VAGASKÁ and P MICHAL. Study of the influence of chemical composition of the electrolyte on microhardness of the layer formed by anodic oxidation of Aluminium. Chemicke Listy, Czech Society of Chemical Engineering, 2013, vol. 107, No 12, p. 973-977. ISSN 0009-2770.
 72. JOSKA, Zdeněk, Jaromír KADLEC, Ondřej KLANICA, Jan TOMÁŠTÍK and Emil SVOBODA. Testing of DLC Coating on Plasma Nitrided Austenitic Stainless Steel. In Vondrák Jiří, Sedlaříková Marie. ABAF : 14th International Conference Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. 1. vyd. Brno: VUT FEKT Brno, 2013. p. 109-110, 2 pp. ISBN 978-80-214-4767-7.
 73. RUSNÁKOVÁ, Soňa, Daniel KUČERKA, Roman HRMO, Štefan HUSÁR, Monika KUČERKOVÁ and Vladimír RUSNÁK. Vacuum infusion - an excellent tool for studying of composites. Media4u Magazine, Ing. Jan Chromý, PhD., 2013, roč. 10, Mimořádné vydání - MVVTP 2013, p. 55-59. ISSN 1214-9187.
 74. RUSNÁKOVÁ, Soňa, Daniel KUČERKA, Roman HRMO, Štefan HUSÁR, Monika KUČERKOVÁ and Vladimír RUSNÁK. Vákuová infúzia - Výborný nástroj pri výučbe kompozitov (Vacuum infusion - An Excellent Tool for Studiyng of Copmposites). In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů : sborník anotací. 2013. ISBN 978-80-7435-252-2.
 75. 2012

 76. KMEC, Ján, Lýdia SOBOTOVÁ, Ján DOBROVIČ, L`uba BIČEJOVÁ and Miroslav GOMBÁR. Categories of Hydroerosion Factors. 1. vyd. Lüdenscheid: RAM - Verlag, 2012. 153 pp. ISBN 978-3-942303-11-8.
Display details
Displayed: 5. 12. 2020 00:27