KABOURKOVÁ, Kristina, Jiří TUČEK and Dana WALTEROVÁ. Zásoby (Inventory). Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, r. 2, č. 1, p. 5-11. ISSN 1802-503X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zásoby
Name (in English) Inventory
Authors KABOURKOVÁ, Kristina (203 Czech Republic, guarantor), Jiří TUČEK (203 Czech Republic) and Dana WALTEROVÁ (203 Czech Republic).
Edition Littera Scripta, České Budějovice, VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, 1802-503X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/09:00000127
Keywords (in Czech) zásoby; materiál; nedokončená výroba; výrobky; zboží; pořizovací cena; FIFO; LIFO
Keywords in English inventory; material; unfinished prodicts; products; goods; purchase price; FIFO; LIFO
Tags KEM3, PUC, RIV10MSM
Changed by Changed by: Mgr. Lenka Bejlková, učo 6172. Changed: 19. 4. 2010 08:27.
Abstract
V první řadě je třeba si ujasnit, co se myslí pod pojmem zásoby. Je to oběžný majetek, který je jednorázově spotřebován. Jsou získány buď nákupem, nebo vyrobeny v podniku. Při výuce velmi často zjišťujeme, že studenti si pletou pojmy materiál, výrobek, zboží. Toto všechno jsou sice zásoby, ale jsou mezi nimi rozdíly. Proto je cílem tohoto příspěvku naznačit rozdíly mezi těmito pojmy a i je objasnit.
Abstract (in English)
Firstly we should define the concept inventory. We generally speak about shortterm assets that are consumed by a single application. They are got through purchase or company production. However we often find out that students are often mistaken speaking and writing about material, product and goods. These items represent inventory. However they are really different in their essence. So the target of this contribution is to describe differences among these concepts.
PrintDisplayed: 30. 11. 2021 10:24