KRIEG, Jaroslav. Sbírka řešených příkladů z lineární algebry : studijní skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 59 pp. ISBN 978-80-7468-084-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sbírka řešených příkladů z lineární algebry : studijní skripta
Authors KRIEG, Jaroslav.
Edition 1. vyd. České Budějovice, 59 pp. 2015.
Publisher Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7468-084-7
Tags KPV1
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 6. 5. 2015 09:46.
Abstract
Předkládaný digitální učební materiál (e-skripta) volně navazují na e-skripta (viz Krieg 2014) určená pro podporu výuky předmětu MAT_1, přesněji části týkající se lineární algebry. Tato e-skripta jsou určena pro všechny studijní programy a z e-skript (Krieg 2014) přejímají způsob značení, definice a věty potřebné pro objasnění postupu výpočtu. Jsem si vědom skutečnosti, že sbírka řešených příkladů je často pro studenty „danajským darem“, neboť někteří studenti v rámci jakési „časové úspory“ a také z přirozené setrvačnosti lidského organizmu zaměřeného proti samostatnému studijnímu úsilí se soustředí pouze na prostudování uvedených příkladů. Výše uvedené motto nám však připomíná, co obvykle přijde, pokud si samostatně nezkusí vyřešit alespoň několik příkladů daného typu, které nejsou řešené. Ve studijní literatuře (viz Kaňka a kol. 2007; Moučka a Rádl 2010; Bubeník a Zindulka 2005; Kaňka 2009 a Charvát a kol. 2005) studenti naleznou dostatek vhodných neřešených úloh téhož typu. Pokud se sami chcete přesvědčit, zda jste uvedený typ úloh skutečně pochopili a zvládli techniku jejich výpočtu, je nezbytné samostatně vyřešit alespoň několik úloh bez sledování postupu jejich řešení. V opačném případě, pokud se Vám samostatné řešení nedaří, znamená to, že jste nepochopili princip řešení (obvykle se jedná o neporozumění příslušným definicím pojmů a matematickým větám, případně použití nevhodných matematických postupů pro daný příklad). Pro tento případ jsou určena tato e-skripta, aby vám usnadnila zkontrolovat obvyklý postup a nalézt možné chyby, kterých jste se dopustili, a tím korigovat sled Vašich myšlenek, vedoucích k úspěšnému vyřešení daného příkladu. Kritériem pochopení dané látky je proto samostatné úspěšné vyřešení dané úlohy. Postupy založené na biflování konkrétních úloh jsou v matematice zpravidla neúčinné, tím ovšem nezatracuji opakování některých postupů až do jejich zautomatizování, které pak vede k upevnění příslušné početní praxe, ke zrychlení a zkrácení těchto postupů. Úspěšné zvládnutí zkouškového testu je pak pro Vás bezprostřední odměnou za výše uvedené samostatné úsilí.
PrintDisplayed: 18. 1. 2022 18:06