SLABÁ, Marie and Marie HESKOVÁ. Nový přístup k strategii marketingové komunikace s využitím metodiky stakeholder circle (New Approach to Marketing Communication Strategy with Utilization of Stakeholder Circle Methodology). AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, Neuveden, No 2, p. 58-65. ISSN 1214-4967. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nový přístup k strategii marketingové komunikace s využitím metodiky stakeholder circle
Name (in English) New Approach to Marketing Communication Strategy with Utilization of Stakeholder Circle Methodology
Authors SLABÁ, Marie and Marie HESKOVÁ.
Edition AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd, České Budějovice, VŠERS, 2013, 1214-4967.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) marketingová komunikace; Metodika Stakeholder Circle; strategie marketingové komunikace
Keywords in English marketing communication; Stakeholder Circle Methodology;marketing communication strategy
Tags KCRM1, MAK, MAR, MARK, MAR_a
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 6/11/2014 11:34.
Abstract
: S ohledem na rostoucí počet stakeholderů, zájmových skupin a cílových trhů, na něž se všechny organizace ve svých marketingových komunikačních strategiích zaměřují, je nutné hledat i nové cesty k pojetí koncepcí a přístupů efektivní marketingové komunikace a strategie marketingové komunikace. Cílem tohoto článku je navrhnout nový přístup k strategii marketingové komunikace, který bude propojovat tradiční pojetí strategie marketingové komunikace a moderní Metodiku Stakeholder Circle, která je zaměřena na analýzu, prioritizaci a mapování stakeholderů. Cílem tohoto nového pojetí je zapojení účinnějšího targetingu do oblasti strategie marketingové komunikace, který je zahrnut v Metodice Stakeholder Circle.
Abstract (in English)
Regarding the growing number of stakeholders, special interest groups and target markets that are targeted by all organisations in their marketing communication strategies, it is necessary to look for new ways to the conceptions and approaches to effective marketing communication and marketing communication strategies. The aim of this article is to suggest the new approach to the marketing communication strategy that connects the traditional approach with the marketing communication strategy and modern Stakeholder Circle Methodology that focuses on analysing, prioritisation and mapping the stakeholders. The object of this new approach is an involvement of more effective targeting to the marketing communication strategy that is involved in Stakeholder Circle Methodology
PrintDisplayed: 19/4/2024 05:49