ŠTÚR, Milan, Radka VANÍČKOVÁ and Iveta KMECOVÁ. Podnikatelský potenciál a vlohy pre podnikanie u žáků a studentů vysokých škol (Business potential and talents of enterprise for pupils and university students). In College of Polytechnics Jihlava, Department of economic studies, Proccedings of 6th annual international scientific conference COMPETITION. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vydání. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, Department of economic studies, Proccedings of 6th annual international scientific conference COMPETITION, 2014. p. 254 -263. ISBN 978-80-87035-91-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Podnikatelský potenciál a vlohy pre podnikanie u žáků a studentů vysokých škol
Name in Czech Podnikatelský potenciál a vlohy pro podnikání u žáků a studentů vysokých škol
Name (in English) Business potential and talents of enterprise for pupils and university students
Authors ŠTÚR, Milan, Radka VANÍČKOVÁ and Iveta KMECOVÁ.
Edition 1. vydání. Jihlava, Konkurence : sborník příspěvků, p. 254 -263, 10 pp. 2014.
Publisher College of Polytechnics Jihlava, Department of economic studies, Proccedings of 6th annual international scientific conference COMPETITION
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-87035-91-7
Keywords (in Czech) podnikání, podnikatelský potenciál, žák, student
Keywords in English business, entrepreneurship education, pupil, student
Tags KEM4, PRJ_1, PRJ_E2
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., MBA, učo 15363. Changed: 21. 9. 2015 07:49.
Abstract
Podnikanie prispieva k vytváraniu nových pracovných miest, hospodárskemu rastu a rozvoji, zvýšení životnej úrovne obyvateľov, podpoře technického a technologického pokroku. Proces podnikanie a podnikavosť je rozhodujícím determínantem pre zvýšení konkurenceschopnosti firem. Z uvedených dôvodov je nezbytně nutné formovanie podnikavosti (výchova k podnikavosti) u žiakov a študentov na všetkých typoch a stupňoch škôl obchodního, ekonomického, ale zejména technického zaměření i v procesu celoživotního vzdelávaní. V príspevku poukazujeme na výsledky prieskumov žiakov vybraných stredných škôl a študentov vysokej školy na Slovensku v období rokov 2009 až 2012 zameraných na podnikateľsky potenciál a vlohy pre podnikanie.
Abstract (in Czech)
Podnikání přispívá k tvorbě nových pracovních míst, hospodářskému růstu a rozvoji, zvýšení životní úrovně obyvatelstva, podpoře technického a technologického pokroku. Proces podnikání a podnikavosti je rozhodujícím determinantem pro zvýšení konkurenceschopnosti firem. Z uvedených důvodů je nezbytně nutné formulovat podnikavost, tj výchovu žáků a studentů k podnikání na všech úrovních obchodních, ekonomických a technických škol, ale i v procesu celoživotního vzdělávání a učební. V příspěvku poukazujeme na výsledky průzkumu žáků vybraných středních škol a studentů vysoké školy na Slovensku v období roku 2009 - 2012 s cílem zaměření na podnikatelský potenciál a vlohy pro podnikání.
Abstract (in English)
Business contributes to the creation of new jobs, economic growth and development, raise living standards, technical and technological progress. The process of business and entrepreneurship is a key for increase in competitiveness for companies. For the above reasons, it is necessary to necessarily the formation of entrepreneurship (entrepreneurial education) for pupils and students on all types and levels of schools, economic, and especially technological specialization in the process of lifelong learning. The contribution of the results of the surveys of students at selected high schools and college students in the period 2009 to 2012 focusing on the business potential and talent for the business.
PrintDisplayed: 1. 12. 2022 22:07