VYSOKÁ, Jana and Dana SMETANOVÁ. Denní studium matematiky I – sonda do názorů studentů (Full–time study of mathematics I – probe into student´s opinion). In Sapere Aude 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. p. 78-84, 6 pp. ISBN 978-80-87952-03-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Denní studium matematiky I – sonda do názorů studentů
Name (in English) Full–time study of mathematics I – probe into student´s opinion
Authors VYSOKÁ, Jana and Dana SMETANOVÁ.
Edition 1. vyd. Hradec Králové, Sapere Aude 2014 : sborník příspěvků, p. 78-84, 6 pp. 2014.
Publisher Magnanimitas
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-87952-03-0
Keywords (in Czech) matematika; hodnotící systém; zkouška
Keywords in English mathematics; evaluation system; exam
Tags KPV1, MAT_1, MAT_3
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 5/5/2014 10:36.
Abstract
Příspěvek popisuje výsledky výzkumu, ve kterém byly pomocí dotazníku zjišťovány hodnotící názory studentů na výuku předmětu Matematika I v prezenční formě studia na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Průzkum byl zaměřen zejména na zjištění těchto faktů: které z probíraných témat bylo pro studenty snadné nebo naopak obtížné, jaká je jejich připravenost ze SŠ pro pochopení probírané látky, způsob prezentace učiva, jejich názor na hodnotící systém zkoušky.
Abstract (in English)
The paper describes the results of a research of a questionnaire results evaluating students´ opinions on the teaching of Mathematics I in full-time studies at the Institute of Technology and Businesses in České Budějovice. The research focused mainly on finding these facts: which of the topics was discussed for students easy or difficult, what is their readiness from secondary school for undestanding of the subject, the presentation of subject, their opinion on the evaluation system test.
PrintDisplayed: 1/12/2021 19:45