VACKA, Milan. Deskriptivní geometrie : Mongeova projekce, kosoúhlé promítání a pravoúhlá axonometrie : studijní skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014, 70 pp. ISBN 978-80-7468-064-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Deskriptivní geometrie : Mongeova projekce, kosoúhlé promítání a pravoúhlá axonometrie : studijní skripta
Authors VACKA, Milan.
Edition 1. vyd. České Budějovice, 70 pp. 2014.
Publisher Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7468-064-9
Tags DEG, KPV2
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 25/3/2014 10:11.
Abstract
Tento učební text je určen studentům programu Stavitelství Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Neklade si za cíl pronikat hlouběji do dané problematiky, seznamuje čtenáře se základy třech druhů rovnoběžných promítání – Mongeovy projekce, kosoúhlého promítání a pravoúhlé axonometrie. Text předpokládá znalosti základních stereometrických pojmů jako je úhel přímek, přímka kolmá k rovině, vzájemná poloha přímek, vzájemná poloha přímky a roviny, vzájemná poloha rovin, rovněž předpokládá základní znalosti o kuželosečkách. Student, který se již s předmětem Deskriptivní geometrie setkal, případně ten, který použije ke studiu některou z klasických učebnic deskriptivní geometrie, bude možná překvapen orientacemi souřadných os. Tento takzvaný pravotočivý systém souřadnic byl zvolen proto, že stejný je používán v technických CADových softwarech. Pro hlubší proniknutí do tématiky doporučuji skripta stavebních fakult v Praze a Brně, která tento pravotočivý souřadnicový systém také používají. Obrázky byly nakresleny v AutoCADu a pro potřeby tohoto textu a v rámci srozumitelnosti byly různě upravovány velikosti.
PrintDisplayed: 15/6/2024 07:37