MULAČOVÁ, Věra, Petr MULAČ, Larissa KOTOVA and Maxim PONOMAREV. Trends of European labour market development in crisis and post crises period. Innovacii i investicii. Moskva, 2013, No 7, p. 114-121. ISSN 2307-180X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Trends of European labour market development in crisis and post crises period
Name in Czech Trendy vývoje evropského trhu práce v krizovém a postkrizovém období
Authors MULAČOVÁ, Věra, Petr MULAČ, Larissa KOTOVA and Maxim PONOMAREV.
Edition Innovacii i investicii, Moskva, 2013, 2307-180X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Russian Federation
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) trh práce; zaměstnanost; míra zaměstnanosti a nezaměstnanosti; nezaměstnanost mladých lidí; průměrná nominální a reálná mzda
Keywords in English labour market; unemployment; employment rate; unemployment rate; youth unemployment rate; average nominal and real wage
Tags KCRM2, KEM7, OBP_1, OBP_2, PEK_1, PEK_2
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 20/1/2014 11:53.
Abstract
This article analyzes the main indicators of the labour market development in the Czech Republic, European Union and Russia during the recent crisis and post crisis period. The authors focus on exploring the connections of labour market development in selected countries. This article deals also with the issue of the development of nominal and real wages. The main attention is paid to the analysis o the trends of high unemployment rate, structural differences and very strong youth unemployment and its possible consequences are discussed too.
Abstract (in Czech)
Příspěvek se zaměřuje na analýzu hlavních indikátorů vývoje trhu práce v České republice, Evropské Unii a Rusku během nedávné krize a v období po ní následujícím. Autoři se zaměřují na vymezení vazeb ve vývoji charakteristik na trhu v uvedených vybraných zemích. Tento článek se také zabývá problematikou vývoje nominálních a reálných mezd. Hlavní pozornost je věnována analýze trendů vysoké míry nezaměstnanosti, strukturálním rozdílům v nezaměstnanosti i vysoké míře nezaměstnaností mladých lidí a jsou diskutovány možné důsledky těchto jevů.
PrintDisplayed: 30/5/2024 12:01