KABOURKOVÁ, Kristina. Základy personální a mzdové agendy : Studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. 68 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základy personální a mzdové agendy : Studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium
Authors KABOURKOVÁ, Kristina.
Edition 1. vyd. České Budějovice, 68 pp. 2013.
Publisher Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Tags KEM3, ZMA
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 12/12/2013 15:21.
Abstract
Tato učební opora je určena studentům bakalářského studijního programu s ekonomickým zaměřením. Má seznámit studenty se základy personální činnosti v podniku, s problematikou mzdové evidence a s výpočtem mezd a odvodů z nich, tj. se základy daně z příjmů ze závislé činnosti, se zákonným zdravotním, důchodovým a sociálním pojištěním. Při studiu této problematiky je nutné používat aktuální znění zákonů, zejména zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v pozdějších zněních, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů v pozdějších zněních, zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecném zdravotní pojištění v pozdějších zněních, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v pozdějších zněních, zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění v pozdějších zněních, zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění v pozdějších zněních, zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení v pozdějších zněních a konečně zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.
PrintDisplayed: 22/10/2021 17:23