Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2014

  1. PÍCHOVÁ, Romana and Radka VANÍČKOVÁ. Possibility of granting, use or abuse of social benefits and their control. In Controling v MSP - nejen o číslech. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 340 - 346. ISBN 978-80-7408-086-9.
  2. PÍCHOVÁ, Romana and Radka VANÍČKOVÁ. Vosmožnost’predostavlenija, ispol’zovanija ili zloupotreblenija social’nych posobij i ich kontrol’ (Possibility of granting, use or abuse of social benefits and their control). In Controlling in SMEs – Beyond Numbers. 2. vydání. Moscow, 2014. p. 254 - 260, 359 pp. ISBN 978-5-906526-03-8.
  3. 2013

  4. KABOURKOVÁ, Kristina. Základy personální a mzdové agendy : Studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. 68 pp.
  5. 2012

  6. KABOURKOVÁ, Kristina and Jiří TUČEK. Postup při výpočtu mezd - vývoj za posledních deset let (Procedure for Calculation of Wages - Development for the Last Ten Years). PEM. Ostrava: Academia Economia, s.r.o., 2012, No 2, p. 81-83. ISSN 1211-6378.
  7. KABOURKOVÁ, Kristina, Marie OUBRECHTOVÁ and Jiří TUČEK. Vývoj nároků na odpočet slevy na dani na poplatníka, členy jeho rodiny a podmínky pří čerpání nemocenských dávek v ČR (Accrual of deduction of tax credits the taxpayer, members of his family and conditions when pumping sickness in the CR). In Jana Hrbková. Solidarita a spravedlnost v sociálním rozvoji : sborník textů z doktorandské konference. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. p. 55-62. ISBN 978-80-01-05079-8.
Display details
Displayed: 5/12/2021 12:52