SMETANOVÁ, Dana. O geometrické formulaci hamiltonovy teorie pro lagrangiány 1. řádu v teoriích pole (On geometric formulation on hamilton theory of first order lagrangians in field theories). In Quaere 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. p. 1385-1390. ISBN 978-80-905243-7-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name O geometrické formulaci hamiltonovy teorie pro lagrangiány 1. řádu v teoriích pole
Name (in English) On geometric formulation on hamilton theory of first order lagrangians in field theories
Authors SMETANOVÁ, Dana.
Edition 1. vyd. Hradec Králové, Quaere 2013 : sborník příspěvků, p. 1385-1390, 6 pp. 2013.
Publisher Magnanimitas
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-905243-7-8
Keywords (in Czech) Hamiltonova teorie; lagrangián; diferenciální forma; fibrovaná varieta
Keywords in English Hamilton theory; Lagrangian; diferential form; fibred manifold
Tags KPV1, MAT_1
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 3/10/2013 09:35.
Abstract
Článek popisuje stručný přehled historického vývoje geometrické formulace Hamiltonovy teorie pro lagrangiány 1. řádu v teorii pole na diferenciálních varietách, speciálně se zaměřením na fibrované variety.
Abstract (in English)
The paper is devoted to a brief overview of the historical development of geometric formulation of Hamiltonian theory for first order Lagrangians in field theory on differential manifolds with special focus on fibered manifolds.
PrintDisplayed: 19/9/2021 07:58