CHLÁDEK, Petr. Matematika II. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. 55 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Matematika II
Authors CHLÁDEK, Petr.
Edition 1. vyd. České Budějovice, 55 pp. 2013.
Publisher Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Tags KPV1, MAT_2
Changed by Changed by: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Changed: 10. 2. 2015 14:49.
Abstract
Tato studijní opora je určena studentům prvního ročníku pro studium předmětu Matematika II. Je koncipována jako doplněk studijní literatury uvedené v závěru. Ke správnému pochopení se předpokládá znalost základní středoškolské matematiky a základů innitezimálního počtu. V opoře je shrnuta problematika integrálního počtu funkcí jedné proměnné a obyčejných diferenciálních rovnic. V opoře jsou zavedeny potřebné teoretické pojmy, se kterými se nadále pracuje v jednotlivých příkladech a aplikacích. Studiem opory student tedy získá jak teoretický základ, tak především praktickou zdatnost v řešení typových úloh.
PrintDisplayed: 8. 8. 2022 12:14