TUČEK, Jiří and Kristina KABOURKOVÁ. Hodnocení efektivnosti bankovních úvěrů (Evaluation of effectiveness of bank loans). In Kamila Sluková. Asymetrie informací - teorie a praxe : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, 2012. p. 71-75. ISBN 978-80-01-05077-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hodnocení efektivnosti bankovních úvěrů
Name (in English) Evaluation of effectiveness of bank loans
Authors TUČEK, Jiří and Kristina KABOURKOVÁ.
Edition 1. vyd. Praha, Asymetrie informací - teorie a praxe : sborník příspěvků, p. 71-75, 5 pp. 2012.
Publisher ČVUT v Praze
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-01-05077-4
Keywords (in Czech) úrok; úmor; umořovací plán; daňový štít; peněžní výdaj; diskontované výdaje
Keywords in English interest; redemption; repayment plan; the tax shield; cash outlay; discounted costs
Tags KEM3, PEK_2, UCE_2
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 3. 7. 2013 09:55.
Abstract
V tomto článku se budeme zabývat otázkou výhodnosti úvěrů poskytovaných předními vybranými bankami na českém bankovním trhu. Hodnocení bude vycházet ze skutečných nákladů spojených s úvěrem. Příspěvek bude použit na posouzení přínosu a využití všech možných daňových úspor, včetně odpisů z pořízeného majetku. Porovnávali tři úvěry v bankách, které poskytují významnou většinou bankovních úvěrů a to banky Raiffeisenbank a.s., Komerční banka a.s. a UniCredit Bank Česká republika a.s.
Abstract (in English)
In this article we will address the issue of credit ratings in selected benefit the most active banks in the Czech banking market. Evaluation will be based on actual expenses associated with the loan. The paper will be applied to assess the benefit and use of all possible tax savings, including depreciation of assets acquired. They compared three loans at banks which provide medium mostly bank loans and Raiffeisenbank as Komercni banka, as and UniCredit Bank Czech Republic, as.. .
PrintDisplayed: 1. 12. 2021 18:57