VOLNÁ, Jana, Petr VOLNÝ and Dana SMETANOVÁ. Variační posloupnost (Variational sequence). In Sborník z 21. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava : Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, 2012. p. 144-147. ISBN 978-80-248-2883-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Variační posloupnost
Name (in English) Variational sequence
Authors VOLNÁ, Jana, Petr VOLNÝ and Dana SMETANOVÁ.
Edition Ostrava, Sborník z 21. semináře Moderní matematické metody v inženýrství, p. 144-147, 4 pp. 2012.
Publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava : Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-248-2883-1
Keywords (in Czech) variační posloupnost; Eulerova - Lagrangeova forma; Hlemholtzova - Soninova forma
Keywords in English Variational sequence; Euler-Lagrange form; Helmholtz-Sonin form
Tags KPV1, MAT_1
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 14/1/2013 15:08.
Abstract
Na fibrovaných varietách konstruujeme tzv. variační posloupnost, pomocí které lze geometricky modelovat některé významné objekty variačního kalkulu (lagrangián, Eulerova-Lagrangeova forma, Helmholtzova-Soninova forma).
Abstract (in English)
On the fibered manifolds we construct a variational sequence. The variational sequence is used for geometric interpretation of some crucial objects of the calculus of variations (Lagrangian, Euler-Lagrange form, Helmholtz-Sonin form).
PrintDisplayed: 19/9/2021 07:58