MARŠÍK, Martin a Kristina KABOURKOVÁ. Predikce finanční tísně podniků s využitím beaverovy profilové analýzy a altmanova modelu. In Konference - Matematika v ekonomické praxi : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. s. 137-140. ISBN 978-80-87035-62-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Predikce finanční tísně podniků s využitím beaverovy profilové analýzy a altmanova modelu
Název anglicky Prediction of financial distress - Beaver Profile Analysis and Altman's model
Autoři MARŠÍK, Martin a Kristina KABOURKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Jihlava, Konference - Matematika v ekonomické praxi : sborník příspěvků, od s. 137-140, 4 s. 2012.
Nakladatel Vysoká škola polytechnická Jihlava
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-87035-62-7
Klíčová slova česky beaverova profilová analýza; Altmanův model; Zeta skóre; zemědělské podniky
Klíčová slova anglicky beaver profile analysis; Altman's model; Zeta score; farms
Štítky KEM7, PEK_1, PEK_2
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 6. 12. 2012 14:43.
Anotace
V článku je provedena analýza 98 zemědělských podniků. U těchto společností byla vypočítána Beaverova profilová analýza pro základních pět ukazatelů. Obdobným způsobem byly vypočteny I hodnoty Zeta koeficientu u Altmanova modelu. Průnikem obou výpočtů, bylo určeno 14 podniků, které jsou podle obou metod nejvíce ohroženy a pohybují se na hranici bankrotu
Anotace anglicky
The paper contains an analysis of 98 farms. For these companies, calculated Beaver Profile Analysis for the basic five indicators. Similarly I calculated zeta coefficient from Altman's model. The intersection of the two calculations was determined 14 companies which, according to both methods, the most vulnerable and move near bankruptcy.
VytisknoutZobrazeno: 1. 12. 2021 20:11