HRUŠKOVÁ, Lenka a Kamila ZELINKOVÁ. Stellung der nonverbalen Kommunikation im Unterricht. AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2011, roč. 8, č. 2, s. 188-192. ISSN 1214-4967.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Stellung der nonverbalen Kommunikation im Unterricht
Název anglicky Role of Non-verbal Communication in Teaching
Autoři HRUŠKOVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant, domácí) a Kamila ZELINKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd, České Budějovice, VŠERS, 2011, 1214-4967.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/11:00000255
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova anglicky pedagogical communication; non-verbal communication; tertiary sphere
Štítky KCJ2, KCJ5, NEDK_2, NED_4, NEP_1, NEP_2, NEP_3, NEP_4, NEP_5, RIV11
Změnil Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 21. 3. 2012 07:52.
Anotace
Der Beitrag befasst sich mit der pädagogischen Kommunikation (verbale und nonverbale Kommunikation) im tertiären Bildungsbereich. Im Beitrag wird vorausgesetzt, dass die nonverbale Kommunikation der unentbehrliche und unersetzliche Bestandteil der pädagogischen Hochschulkommunikation ist, ohne die die Qualität des Lehrerauftritts sinken würde. Mit Hilfe des Fragebogens bemühen wir uns festzustellen, auf welcheArt undWeise und inwiefern der Lehrer fähig ist, die Studenten zu motivieren undMaß ihrerAufmerksamkeit im Unterricht zu beeinflussen.
Anotace česky
Příspěvek se zabývá pedagogickou komunikací (verbální a neverbální) v terciární sféře vzdělávání. V příspěvku vycházíme z předpokladu, že neverbální komunikace je nedílnou a nenahraditelnou složkou pedagogické vysokoškolské komunikace, bez které by klesla kvalita učitelova projevu. Pomocí dotazníků se snažíme zjistit, jakým způsobem a do jaké míry je schopen učitel působit na studenty a ovlivnit míru jejich pozornosti ve výukovém procesu.
Anotace anglicky
The contribution deals with the pedagogical communication (verbal and non-verbal) in the tertiary sphere of education. In the contribution we start from the hypothesis that the non-verbal communication is an integral and irreplaceable part of pedagogical academical communication. Without any non-verbal communication the quality of the teacher’s work would decrease. Using a survey we try to find out in which ways and how far the teacher is able to influence his students and influence the extent of their attention in the process of teaching.
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 16:31