ŠVEJDOVÁ, Gabriela. Efektivita marketingové komunikace internetového platebního systému (Marketing Communication’s Effectiveness of Internet Payment System). In Zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2010 - Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Vydavatel’stvo Ekonóm, 2010, p. 873-879. ISBN 978-80-225-3172-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Efektivita marketingové komunikace internetového platebního systému
Name (in English) Marketing Communication’s Effectiveness of Internet Payment System
Authors ŠVEJDOVÁ, Gabriela.
Edition Bratislava, Zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2010 - Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, p. 873-879, 7 pp. 2010.
Publisher Vydavatel’stvo Ekonóm
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-225-3172-6
Keywords (in Czech) reklamní kampaň; efektivita; elektronická peněženka; finanční gramotnost; sklik; outsourcing; bezpečnost a ochrana osobních dat
Keywords in English advertising campaign; effectiveness; electronic wallet; financial literacy; sklik; outsourcing; safetyt and security of personal data
Tags KCMR1, MAK, MAM_1, MAM_1a, MAM_2, MAM_2a
Changed by Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 22/1/2015 08:50.
Abstract
Cílem článku bylo hodnotit současný stav a efektivitu reklamy a vůbec celé marketingové komunikace vybrané firmy, která funguje pouze prostřednictvím webového rozhraní a obchodních zástupců, nemá tedy žádný kamenný obchod nebo informační centrálu pro uživatele. Vzhledem k tomu, že funguje již druhým rokem a stále nemá takovou základnu klientů, jakou by s efektivním využitím všech forem marketingové prezentace, kterou využívá, mít mohla, byl vytvořen následující projekt na zvýšení zmíněné efektivity. Za tímto účelem byly vytvořeny dotazníky pro stávající klientelu a vyhodnoceny coučasné i budoucí možnosti.
Abstract (in English)
The purpose of this article was to rate the present state of effectiveness of advertising and whole marketing communication of choosen firm at all. This company takes place only by means of webs interface and by salesmen, it has not stone-business or informative centre for users. Regarding to that the firm is operating already for two vears and all the time it has not still such a client base it should has, if it would use the efficient of all marketing presences form. Therefore was following project of potencial increasing effectiveness created. For this purpose was generated a questionnaire which was distributed to a current clients and acquired data was eveluated for future possibilities.
PrintDisplayed: 20/5/2024 10:56