VEJMELKA, Radek. Řešení iracionálních nerovnic grafickou metodou (Irrational Inequation Solutions Using a Graphical Method). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, p. 168-176. ISSN 1802-503X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Řešení iracionálních nerovnic grafickou metodou
Name (in English) Irrational Inequation Solutions Using a Graphical Method
Authors VEJMELKA, Radek (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Littera Scripta, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, 1802-503X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/10:00000222
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) iracionální nerovnice; grafy funkcí; iracionální funkce; kuželosečky
Keywords in English irrational inequation; function graphs; irrational function; conic section
Tags KPV1, RIV11
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Changed: 11/2/2015 15:13.
Abstract
Úkol, který si kladu v tomto článku, je podat nástin alternativního způsobu řešení iracionálních nerovnic, s nimiž se student může setkat například při studiu matematické analýzy. Zatímco iracionální rovnice jsou vzhledem k možnosti ověřit řešení zkouškou studenty ještě relativně dobře přijímány, je algebraické řešení nerovnic mnohem složitější. Alternativní grafická metoda sice není, co do množství práce, jednoduchá, ale mnohem přehlednější a myšlenkově méně náročná.
Abstract (in English)
In this article I would like to outline the alternative method in solving irrational inequations, which students meet in the course of mathematic analysis studies. Irrational equations are comprehensive for students because of the possibility of the mathematical proof of results, but the algebraic method is not that easy to proceed with, but is much well-arranged and less sophisticated.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Reseni_iracionalnich_nerovnic_grafickou_metodou.pdf   File version Votavová, M. 21/12/2011

Rights

Right to read
  • anyone logged in the IS
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Radek Vejmelka, učo 6629
  • a concrete person Mgr. Michaela Votavová, učo 6769
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 23/9/2021 07:59