Logistika - kombinovaná forma

Navazující magisterské studium

Logistika - kombinovaná forma

Přijímací řízení III.kolo pro navazující magisterské studium pro akademický rok 2021/2022

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Logistika kombinované,   čeština