Formulář přihlášky

 1. Vyplnění přihlášky
 2. Kdy a jak dodám požadované dokumenty? Co je zapotřebí zaslat?
 3. Co je zapotřebí zaslat?
 4. Zapomněl(a) jsem heslo k e-přihlášce, co mám dělat?
 5. Musím vyplnit kontaktní e-mail a telefon?
 6. Chtěl bych změnit obor
 7. Musím vyplnit kontaktní e-mail a telefon?

K platbě

 1. Kde zjistím jak a v jaké výši poukázat poplatek?
 2. Chyby v platbě

Ostatní

 1. Mám podáno více přihlášek, mohu poslat požadované dokumenty pouze jednou?
 2. Mám podáno více přihlášek, mohu zaslat poplatek za přij. řízení pouze jednou?
 3. Nemám potvrzenou přihlášku, dle mého uvážení jsem vše zaslal/a správně.

Formulář přihlášky

1. Vyplnění přihlášky
 • vyberte typ studia (Bc., nMgr., CŽV)
 • vyberte obor a formu studia
 • klikněte na "Založit přihlášku do tohoto oboru"
 • vyberte způsob, jak přihlášku založíte
 • vyplňte všechny požadované osobní údaje
 • poznačte si heslo a číslo přihlášky (využijte možnosti zaslání hesla na e-mail, po ztrátě hesla není možné heslo zjistit ani od Studijního oddělení)
 • vyplnění dalších osobních údajů, pokud nevyplníte tyto údaje, nelze Podat přihláška a přihláška zůstane pouze ve stavu "založená". POZOR: pouze podané přihlášky budou zařazeny do vyhodnocení přij. řízení!
 • po vyplnění všech údajů klikněte na možnost "Podání přihlášky" (dojde k definitivnímu podání přihlášky)
 • zaplaťte administrativní poplatek a zašlete požadované dokumenty (viz. webové stránky školy sekce Uchazeč)
 • zkontrolujte za 2 týdny, zda platba a dokumenty byly spárovány s přihláškou (spárování platby = manipulační poplatek zaplacen, spárování dokumentů = přijetí přihlášky potvrzeno).

Dokud nekliknete na 'Podat přihlášku', můžete dělat libovolné změny.

Přihláška je elektronická, je však třeba zaslat na adresu školy veškeré požadované dokumenty dle podmínek přij. řízení uvedených na webu školy v sekci Uchazeč a uhradit administrativní poplatek.

2. Kdy a jak dodám požadované dokumenty? Co je zapotřebí zaslat?

Veškeré požadované dokumenty potřebné k přijetí přihlášky zašlete poštou na adresu školy do stanoveného termínu. Naskenované dokumenty či neúředně ověřené kopie nelze přijmout.

Adresa školy: Studijní oddělení VŠTE, Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice

3. Co je zapotřebí zaslat?

Vždy si vyhledejte v sekci Uchazeč "Podmínky pro přijetí do bakalářského studijního programu", zde je přesně vypsáno co je zapotřebí zaslat pro potvrzení přihlášky a do jakého termínu.

Vysvětlení některých pojmů:
 • školou potvrzený katalogový list za první a druhé pololetí předposledního ročníku na střední škole nebo za první ročník dvouletého nástavbového studia – škola může na požádání vydat katalogový list, kde jsou uvedeny známky za obě pololetí. Můžete nám zaslat originál tohoto dokumentu (nutné razítko a podpis, uvedení obou pololetí, abychom mohli spočítat průměr) nebo si nechte udělat úředně ověřenou kopii a tu nám zašlete.
 • ověřená kopie vysvědčení za první a druhé pololetí předposledního ročníku studia na střední škole nebo za první ročník dvouletého nástavbového studia – zašlete nám úředně ověřenou kopii vysvědčení z předposledního ročníku.

Pozor:
 • Nezasílejte nám originály vysvědčení, nemůžeme je vracet zpět!
 • Pokud jste studovali víceletá gymnázia či SŠ, zašlete vždy předposlední ročník před maturitou.
 • Vždy musí být uvedeny známky z obou pololetí, abychom mohli spočítat průměr, který nahrazuje přij. zkoušku.

4. Zapomněl(a) jsem heslo k e-přihlášce, co mám dělat?

Z bezpečnostních důvodů k heslům nemáme přístup, není tedy možné Vám je zaslat. Pokud máte ve Vaší přihlášce korektně vyplněný kontaktní e-mail, můžete si heslo změnit. Změna hesla je možná pouze u přihlášek v aktuálním přijímacím řízení. Pokud přihlášku nemáte úplně vyplněnou a podanou, založte si zcela novou. Pokud máte přihlášku již úplně vyplněnou, podanou a zaplacenou, heslo nadále nepotřebujete, informace o přijímací zkoušce a výsledcích přijímacího řízení zjistíte i bez hesla, po zadání čísla přihlášky a data narození.

Pokud neznáte ani číslo přihlášky, můžeme Vám číslo přihlášky sdělit e-mailem, ovšem pouze za předpokladu, že o něj požádáte z e-mailové adresy, kterou jste uvedl(a) ve své e-přihlášce jako kontaktní, a uvedete své celé jméno.

5. Musím vyplnit kontaktní e-mail a telefon?

E-mail je povinný. Telefon vám velmi doporučujeme vyplnit. V případě jakýchkoli problémů vás může studijní oddělení rychle a snadno kontaktovat. Svůj kontaktní e-mail prosíme pravidelně sledujte.

6. Chtěl bych změnit obor

Založte si novou přihlášku, změna oboru v přihlášce není možná. Pokud původní přihlášku již máte zaplacenou, můžete zaslat na kontaktní adresu žádost o převedení platby ze zaplacené přihlášky na novou. Tuto možnost však máte pouze do ukončení podávání přihlášek, poté již dodatečná změna oboru není možná.

Přihlášku se špatně uvedeným oborem zrušte nebo nás kontaktujte e-mailem a můžeme ji zrušit za Vás.

7. Musím vyplnit kontaktní e-mail a telefon?

Uvedení těchto údajů je nutné, přestože nejsou povinné. V případě jakýchkoli problémů vás může studijní oddělení rychle a snadno kontaktovat. Svůj kontaktní e-mail pravidelně sledujte.

K platbě

8. Kde zjistím jak a v jaké výši poukázat poplatek?

Po 'Podání přihlášky' se objeví volba Zaplatit přihlášku. Systém vám sdělí výši poplatku, číslo účtu a váš unikátní variabilní symbol. Údaje vyplníte do poštovní poukázky, platebního příkazu, internetbankingu či použijete přímo na pokladně banky (zpravidla zpoplatněno dle ceníku banky).

Upozorňujeme, že úhrada poplatku prostřednictvím poštovní poukázky trvá déle, proto tuto variantu úhrady poplatku nevolte týden před ukončením sběru přihlášek.

9. Chyby v platbě

 • Omylem zaplacená nižší částka - doplaťte zbytek pod správným variabilním symbolem a e-mailem nám tuto chybu oznamte nebo se přímo obraťte na ekonomické oddělení VŠTE.
 • Zaplatil(a) jsem již před dvěma týdny, ale v přihlášce nevidím potvrzení - naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na kontaktní adresu studijního oddělení. Platbu prověříme na ekonomickém oddělení.
 • Uvedl(a) jsem špatný variabilní symbol nebo žádný - naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na kontaktní adresu studijního oddělení. Na ekonomickém oddělení se pokusíme platbu dohledat a spárovat s přihláškou.

Ostatní

10. Mám podáno více přihlášek, mohu poslat požadované dokumenty pouze jednou?

Nemůžete zaslat pouze jednou, ale vždy ke každé podané přihlášce. Každý dokument dostane své číslo jednací dle přihlášky.

11. Mám podáno více přihlášek, mohu zaslat poplatek za přij. řízení pouze jednou?

Nemůžete zaslat poplatek pouze jednou, ale opět dle počtu podaných přihlášek. Každá platba musí mít správný VS (dle čísla přihlášky), aby mohlo dojít ke spárování.

12. Nemám potvrzenou přihlášku, dle mého uvážení jsem vše zaslal/a správně.

Nejčastějším problémem bývá špatné zaslání požadovaného dokumentu (vysvědčení). K potvrzení přihlášky je zapotřebí zaslat úředně ověřenou kopii, ze které v případě Bc. přij. řízení je počítán průměr z obou pololetí předposledního ročníku. V případě, že nám zašlete obyčejné či barevné kopie, není možné přihlášku potvrdit.