Logistics

Master's degree programme (following the Bachelor's one)

Logistics

Přijímací řízení II.kolo pro navazující magisterské studium pro akademický rok 2021/2022

Institute of Technology and Business in České Budějovice Logistics combined,   Czech