VŠTE PSbp Nosné konstrukce
Název anglicky: BBearing structures
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: VŠTE PS Pozemní stavby

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.