Kdo smí na vybrané fakultě měnit základní údaje o obdobích?

  1. Bc. Lenka Dienesová (Ekonomický úsek VŠTE), učo 16323
  2. Bc. Andrea Gregorová (Právní oddělení VŠTE), učo 30242
  3. Bc. Zuzana Kodadová (Studijní oddělení VŠTE), učo 30154
  4. Bc. Andrea Nohavová (Útvar ředitele pro administraci studia a celoživotní vzdělávání VŠTE), učo 5974
  5. Petr Piech (Úsek informatiky VŠTE), učo 31442
  6. Ing. Denisa Plecitá (Právní oddělení VŠTE), učo 21675
  7. Ing. Eva Slabší (Ekonomický úsek VŠTE), učo 4844
  8. Ing. Jaroslav Staněk, DiS. (Interní auditor VŠTE), učo 4833
  9. doc. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD. (Rektor VŠTE), učo 5309
  10. Mgr. Iveta Zimná (Útvar ředitele pro administraci studia a celoživotní vzdělávání VŠTE), učo 29668

Je zobrazen seznam osob majících právo 'katal_a' s atributem 'w' na objekt 5610