Kdo smí na vybrané fakultě měnit základní údaje o obdobích?

 1. Mgr. Adriana Antonická (Studijní oddělení VŠTE), učo 11127
 2. Bc. Lucie Baštová (Studijní oddělení VŠTE), učo 28211
 3. Bc. Martina Cabanová, DiS. (Centrum celoživotního vzdělávání VŠTE), učo 14115
 4. Ing. Kristýna Ludwigová (Studijní oddělení VŠTE), učo 12888
 5. Bc. Andrea Nohavová (Ústav technicko-technologický VŠTE), učo 5974
 6. Mgr. Kim Phan (Studijní oddělení VŠTE), učo 28271
 7. Bc. Denisa Plecitá (Oddělení projektových prací VŠTE), učo 21675
 8. Ing. Lukáš Polanecký (Katedra řízení lidských zdrojů VŠTE), učo 15371
 9. Ing. Jaroslav Staněk, DiS. (Interní auditor VŠTE), učo 4833
 10. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD. (Ústav znalectví a oceňování VŠTE), učo 5309
 11. Bc. Nikola Šedlová (Studijní oddělení VŠTE), učo 24797
 12. Bc. Kateřina Tajanovská (Oddělení projektových prací VŠTE), učo 25774
 13. Bc. Linda Vovesná (Studijní oddělení VŠTE), učo 20942

Je zobrazen seznam osob majících právo 'katal_a' s atributem 'w' na objekt 5610