Kdo smí na vybrané fakultě měnit základní údaje o obdobích?

 1. Bc. Martina Cabanová, DiS. (Centrum celoživotního vzdělávání VŠTE), učo 14115
 2. Mgr. Pavla Homolková (Studijní oddělení VŠTE), učo 29275
 3. Bc. Zuzana Kodadová (Oddělení projektových prací VŠTE), učo 30154
 4. Ing. Kristýna Ludwigová (Studijní oddělení VŠTE), učo 12888
 5. Bc. Andrea Nohavová (Ústav technicko-technologický VŠTE), učo 5974
 6. Mgr. Kim Phan (Studijní oddělení VŠTE), učo 28271
 7. Bc. Denisa Plecitá (Oddělení projektových prací VŠTE), učo 21675
 8. Ing. Jaroslav Staněk, DiS. (Interní auditor VŠTE), učo 4833
 9. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD. (Ústav znalectví a oceňování VŠTE), učo 5309
 10. Bc. Linda Vovesná (Studijní oddělení VŠTE), učo 20942
 11. Mgr. Hana Wagnerová (Studijní oddělení VŠTE), učo 29674
 12. Mgr. Iveta Zimná (Útvar ředitele pro administraci studia a celoživotní vzdělávání VŠTE), učo 29668

Je zobrazen seznam osob majících právo 'katal_a' s atributem 'w' na objekt 5610