Who is authorized to edit the basic term-related information at the faculty selected?

 1. Ing. Martina Cabanová, DiS. (Centrum celoživotního vzdělávání VŠTE), učo 14115
 2. Bc. Andrea Gregorová (Právní oddělení VŠTE), učo 30242
 3. Mgr. Pavla Homolková (Studijní oddělení VŠTE), učo 29275
 4. Bc. Lucie Jiráková (Studijní oddělení VŠTE), učo 28211
 5. Bc. Zuzana Kodadová (Bezbariérové centrum VŠTE), učo 30154
 6. Ing. Kristýna Ludwigová (Studijní oddělení VŠTE), učo 12888
 7. Bc. Andrea Nohavová (Útvar ředitele pro administraci studia a celoživotní vzdělávání VŠTE), učo 5974
 8. Mgr. Benjamin Phan (Studijní oddělení VŠTE), učo 28271
 9. Ing. Denisa Plecitá (Právní oddělení VŠTE), učo 21675
 10. Ing. Eva Slabší (Ekonomický úsek VŠTE), učo 4844
 11. Ing. Jaroslav Staněk, DiS. (Interní auditor VŠTE), učo 4833
 12. doc. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD. (Výzkumné pracoviště ekonomiky a managementu přírodních zdrojů VŠTE), učo 5309
 13. Bc. Linda Vovesná (Studijní oddělení VŠTE), učo 20942
 14. Mgr. Hana Wagnerová (Studijní oddělení VŠTE), učo 29674
 15. Mgr. Iveta Zimná (Útvar ředitele pro administraci studia a celoživotní vzdělávání VŠTE), učo 29668

The page shows the list of people with the katal_a right and w attribute for 5610.