Who is authorized to edit the basic term-related information at the faculty selected?

 1. Mgr. Adriana Antonická (Studijní oddělení VŠTE), učo 11127
 2. Bc. Lucie Baštová (Studijní oddělení VŠTE), učo 28211
 3. Bc. Martina Cabanová, DiS. (Právní oddělení VŠTE), učo 14115
 4. Ing. Kristýna Ludwigová (Studijní oddělení VŠTE), učo 12888
 5. Bc. Andrea Nohavová (Ústav technicko-technologický VŠTE), učo 5974
 6. Mgr. Kim Phan (Studijní oddělení VŠTE), učo 28271
 7. Ing. Lukáš Polanecký (Útvar ředitele pro administraci studia a celoživotní vzdělávání VŠTE), učo 15371
 8. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD. (Ústav znalectví a oceňování VŠTE), učo 5309
 9. Bc. Nikola Šedlová (Studijní oddělení VŠTE), učo 24797
 10. Bc. Kateřina Tajanovská (Oddělení projektových prací VŠTE), učo 25774
 11. Bc. Linda Vovesná (Studijní oddělení VŠTE), učo 20942

The page shows the list of people with the katal_a right and w attribute for 5610.