Who is authorized to edit the basic term-related information at the faculty selected?

 1. Bc. Michaela Benešová (Rozvojové oddělení VŠTE), učo 24395
 2. Bc. Lenka Dienesová (Ekonomický úsek VŠTE), učo 16323
 3. Bc. Andrea Gregorová (Právní oddělení VŠTE), učo 30242
 4. Bc. Zuzana Kodadová (Studijní oddělení VŠTE), učo 30154
 5. Ing. Michal Kraus, Ph.D. (Katedra stavebnictví VŠTE), učo 19514
 6. Bc. Andrea Nohavová (Studijní oddělení VŠTE), učo 5974
 7. Petr Piech (Úsek informatiky VŠTE), učo 31442
 8. Ing. Denisa Plecitá (Právní oddělení VŠTE), učo 21675
 9. Ing. Jaroslav Staněk, DiS. (Interní auditor VŠTE), učo 4833
 10. doc. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD. (Rektor VŠTE), učo 5309
 11. doc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D., MBA (Prorektor pro studium VŠTE), učo 4090
 12. Mgr. Iveta Zimná (Útvar ředitele pro administraci studia a celoživotní vzdělávání VŠTE), učo 29668

The page shows the list of people with the katal_a right and w attribute for 5610.