Bc. Andrea Nohavová

učo 5974, v.s.: 1110005974
Odborný referent pedagogické činnosti Ústav technicko-technologický VŠTE