Kdo smí na vybrané fakultě měnit základní údaje o obdobích?

 1. Mgr. Adriana Antonická (Studijní oddělení VŠTE), učo 11127
 2. Bc. Lucie Baštová (Studijní oddělení VŠTE), učo 28211
 3. Bc. Martina Cabanová, DiS. (Kancelář rektora VŠTE), učo 14115
 4. Ing. Kristýna Ludwigová (Studijní oddělení VŠTE), učo 12888
 5. Bc. Andrea Nohavová (Ústav technicko-technologický VŠTE), učo 5974
 6. Mgr. Kim Phan (Studijní oddělení VŠTE), učo 28271
 7. Ing. Lukáš Polanecký (Útvar ředitele pro administraci studia a celoživotní vzdělávání VŠTE), učo 15371
 8. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD. (Ústav znalectví a oceňování VŠTE), učo 5309
 9. Bc. Nikola Šedlová (Studijní oddělení VŠTE), učo 24797
 10. Bc. Kateřina Tajanovská (Oddělení projektových prací VŠTE), učo 25774
 11. Bc. Linda Vovesná (Studijní oddělení VŠTE), učo 20942

Je zobrazen seznam osob majících právo 'katal_a' s atributem 'w' na objekt 5610