Kdo smí na vybrané fakultě měnit základní údaje o obdobích?

  1. Ing. Martina Cabanová, DiS. (Centrum celoživotního vzdělávání VŠTE), učo 14115
  2. Bc. Andrea Gregorová (Právní oddělení VŠTE), učo 30242
  3. Bc. Andrea Nohavová (Útvar ředitele pro administraci studia a celoživotní vzdělávání VŠTE), učo 5974
  4. Ing. Denisa Plecitá (Právní oddělení VŠTE), učo 21675
  5. Ing. Eva Slabší (Ekonomický úsek VŠTE), učo 4844
  6. Ing. Jaroslav Staněk, DiS. (Interní auditor VŠTE), učo 4833
  7. doc. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD. (Rektor VŠTE), učo 5309
  8. Mgr. Iveta Zimná (Útvar ředitele pro administraci studia a celoživotní vzdělávání VŠTE), učo 29668

Je zobrazen seznam osob majících právo 'katal_a' s atributem 'w' na objekt 5610