Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2016 leto2016
Složky
A_BAD Business Administration A_BAD
ADK_1 Anglický jazyk pro ekonomy druhý I ADK_1
ADK_2 Anglický jazyk pro ekonomy druhý II ADK_2
ADK_3 Anglický jazyk pro ekonomy druhý III ADK_3
ADP_1 Anglický jazyk pro dopravu 1 ADP_1
ADP_2 Anglický jazyk pro dopravu 2 ADP_2
AED_1 Anglický jazyk pro ekonomy druhý I AED_1
AED_2 Anglický jazyk pro ekonomy druhý II AED_2
AED_4 Anglický jazyk pro ekonomy druhý IV AED_4
AEP_1 Anglický jazyk pro ekonomy první I AEP_1
AEP_2 Anglický jazyk pro ekonomy první II AEP_2
AEP_3 Anglický jazyk pro ekonomy první III AEP_3
A_FIP Finance podniku I A_FIP
A_IBW_A International Business Week - abroad A_IBW_A
AJP_1 Anglický jazyk první I AJP_1
AJP_2 Anglický jazyk první II AJP_2
AKV Všeobecná konverzace v AJ AKV
ASP_1 Anglický jazyk pro strojírenství I. ASP_1
ASP_2 Anglický jazyk pro strojírenství II. ASP_2
ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II ATP_2
ATV Automatizované technické výpočty ATV
BAK Bakalářská práce BAK
BAK_r Bakalářská práce BAK_r
BAP Bakalářská práce BAP
BAP_r Bakalářská práce_r BAP_r
B_CON Controlling B_CON
BET_1 Betonové konstrukce I BET_1
BET_1a Betonové konstrukce I BET_1a
BET_2 Betonové konstrukce II BET_2
B_FIP_1 Finance podniku I. B_FIP_1
B_FIP_2 Finance podniku II. B_FIP_2
B_OHM Oceňování hmotného majetku B_OHM
B_OMZ Oceňování nehmotného majetku a závazků B_OMZ
B_OPO_1 Oceňování podniku I. B_OPO_1
B_OPO_2 Oceňování podniku II. B_OPO_2
B_POC Projekt Oceňování B_POC
B_POP Právo v oceňování B_POP
B_STA Strategické analýzy B_STA
B_ZAP Závěrečná práce B_ZAP
BZK Betonové a zděné konstrukce BZK
CAD_1 CAD systémy I CAD_1
CAD_2 CAD systémy II CAD_2
CAD_3 CAD systémy III CAD_3
CAD_4 CAD systémy IV CAD_4
CIN_2 Čínština 2 CIN_2
CMS_2 Části a mechanismy strojů II. CMS_2
CTR Controlling CTR
DAN Daně DAN
DAN_a Daně, správní a finanční právo DAN_a
DAP_1 Doprava a přeprava I DAP_1
DAP_1a Doprava a přeprava I DAP_1a
DAP_2 Doprava a přeprava II DAP_2
DAP_2a Doprava a přeprava II DAP_2a
DEG Deskriptivní geometrie DEG
DEG_a Deskriptivní geometrie DEG_a
DIS Diplomový seminář DIS
DIS_r Diplomový seminář DIS_r
DOP Dopravní politika DOP
DOR Dopravní právo DOR
DOS_a Dopravní služby DOS_a
DOT Dopravní stavby DOT
DYN Dynamika DYN
EAD Ekologické a ekonomické atributy dálnic EAD
EDP Ekonomika dopravního podniku EDP
EDP_a Ekonomika dopravního podniku EDP_a
EET Etika a etiketa EET
EKS Ekologické stavby EKS
ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby ENS
EST Ekonomika ve stavebnictví EST
EST_a Ekonomika ve stavebnictví EST_a
ETP Etika v podnikání ETP
EXK Odborná exkurze EXK
FIN Financování investic FIN
FJZ Francouzský jazyk pro začátečníky FJZ
FPO_1 Finance podniku 1 FPO_1
FPO_2 Finance podniku 2 FPO_2
FRI_1a Finanční řízení podniku I FRI_1a
FRI_2a Finanční řízení podniku II FRI_2a
FTR_a Finanční trh FTR_a
GCR Geografie pro cestovní ruch GCR
GEO Geodézie GEO
GEO_a Geodézie GEO_a
HIK Historické konstrukce HIK
HPR Hospodářské a politické dějiny Ruska HPR
HYD_1 Hydroizolace I HYD_1
HYD_2 Hydroizolace II HYD_2
CH_GHK Čína - geografie, historie, kultura CH_GHK
CHS Chemie CHS
INF_1 Informatika INF_1
INF_2 Informatika II INF_2
KAS Kalkulace a nabídky ve stavebnictví KAS
KDK Kovové a dřevěné konstrukce KDK
KDO Komunikační dovednosti KDO
KOD Kombinovaná doprava KOD
KRM Krizový management KRM
LDIP Diplomový projekt LDIP
LDIS Diplomový seminář LDIS
LEG Logistika ve stavebnictví LEG
LEK Legislativa ve stavebnictví LEK
LFL Fyzika v logistických procesech LFL
LIS Logistické informační systémy LIS
LKV_1 Kvantitativní metody v rozhodování I. LKV_1
LLO Logistika - předmět základu Bc. LLO
LLP Logistika přírodních zdrojů LLP
LLV Legislativa v logistice LLV
LMA Manažerské účetnictví LMA
LMI Matematika v inženýrské praxi LMI
LOG_a Logistika LOG_a
LPM Přepravní a manipulační prostředky LPM
LPT Logistické a přepravní technologie LPT
LRI Řízení inovací LRI
LSP Správa databází LSP
LTA_1 Technology and logistics LTA_1
LTA_2 Technology and logistics LTA_2
LTE Teorie systému - předmět základů Bc. LTE
LVT Logistika výrobních technologií LVT
MAA Marketingové aplikace MAA
MAD_a Managerské dovednosti MAD_a
MAE Makroekonomie MAE
MAE_a Makroekonomie MAE_a
MAM_1a Marketing management I MAM_1a
MAM_2a Marketing management II MAM_2a
MAR Marketing MAR
MAR_a Marketing MAR_a
MAT Matematika MAT
MAT_1 Matematika I MAT_1
MAT_2 Matematika II MAT_2
MAT_3 Matematika III MAT_3
MEK Mechanika tekutin MEK
MIE_a Mikroekonomie MIE_a
MOP Metodika odborné práce MOP
MOP_a Metodika odborné práce MOP_a
MPL Mechanizační a manipulační prostředky logistiky MPL
MUC_a Manažerské účetnictví MUC_a
MUS Mezinárodní účetní standardy MUS
M_ZAP Závěrečná práce M_ZAP
MZG Mechanika zemin a geologie MZG
M_ZPD Zpracování dat M_ZPD
MZS Mechanika zemin a zakládání staveb MZS
N_AIL Aplikovaná informatika v logistice N_AIL
N_AJL_1 Anglický jazyk odborný pro logistiku I N_AJL_1
N_AJL_2 Anglický jazyk odborný pro logistiku 2 N_AJL_2
NAM_1 Nauka o materiálu I. NAM_1
NAM_2 Nauka o materiálu II. NAM_2
N_ATE_2 Ateliér II. N_ATE_2
N_BOZP Navazující studium BOZP N_BOZP
NDK_1 Německý jazyk pro ekonomy druhý I NDK_1
NDK_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NDK_2
NDK_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NDK_3
N_DOL Dopravní logistika N_DOL
N_DPL Diplomová práce N_DPL
NDP_1 Německý jazyk pro dopravu 1 NDP_1
NDP_2 Německý jazyk pro dopravu 2 NDP_2
N_DYV Dynamické plánování výroby N_DYV
NEDK_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NEDK_2
NEDK_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NEDK_3
NED_1 Německý jazyk pro ekonomy druhý I NED_1
NED_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NED_2
NED_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NED_3
NED_4 Německý jazyk pro ekonomy druhý IV NED_4
NEP_1 Německý jazyk pro ekonomy první I NEP_1
NEP_2 Německý jazyk pro ekonomy první II NEP_2
N_EXK Navazující studium exkurze do podniku N_EXK
N_EXM Experimentální metody N_EXM
N_FLP Fyzika v logistických procesech N_FLP
N_GZP Geotechnika, zakládání a podzemní stavitelství N_GZP
NJP_1 Německý jazyk první I NJP_1
NJP_2 Německý jazyk první II NJP_2
N_KST_2 Konstrukce staveb II N_KST_2
N_MET Metody plánování a prognózování N_MET
N_MRS Marketing ve stavebnictví N_MRS
N_NFP Nástroje finanční politiky v logistice N_NFP
NOP Nauka o podniku NOP
N_PAR Poruchy a rekonstrukce staveb N_PAR
N_RDR Řízení dodavatelských řetězců N_RDR
N_SFB Stavebně fyzikální aspekty budov N_SFB
NSP_1 Německý jazyk pro strojírenství I. NSP_1
NSP_2 Německý jazyk pro strojírenství II. NSP_2
N_TOL Teorie omezení v logistice N_TOL
N_TOR Teorie rozhodování N_TOR
NTP_1 Německý jazyk pro techniky I NTP_1
NTP_2 Německý jazyk pro techniky II NTP_2
N_TVU_1 Navazujcící tělesná výchova - všeobecná I N_TVU_1
N_TVU_2 Navazujcící tělesná výchova - všeobecná II N_TVU_2
N_VTL Vývojové trendy v logistice N_VTL
N_ZMK Základy mechaniky kontinua N_ZMK
OBC_a Obchodní činnost OBC_a
OBP_1 Obchodní podnikání I OBP_1
OBP_1a Obchodní podnikání I OBP_1a
OBP_2 Obchodní podnikání II OBP_2
OBP_2a Obchodní podnikání II OBP_2a
ODP Osobní doprava a přeprava ODP
OCH Ochrana a údržba památek OCH
ONE_a Oceňování nemovitostí ONE_a
OPR_a Obchodní a občanské právo OPR_a
OPX Odborná praxe OPX
ORS Oceňování a rozpočtování staveb ORS
OVS Organizace veřejné správy OVS
OVS_a Organizace veřejné správy OVS_a
OVY Operační výzkum OVY
PAP Pružnost a pevnost PAP
PAP_a Pružnost a pevnost PAP_a
PAP_2 Pružnost a pevnost II. PAP_2
PAR Poruchy a rekonstrukce PAR
PAR_a Poruchy a rekonstrukce PAR_a
PCM Procesní management PCM
PCR_1 Podniky cestovního ruchu 1 PCR_1
PEK_1 Podniková ekonomika I PEK_1
PEK_2 Podniková ekonomika II PEK_2
PEM Personální management PEM
PEM_a Personální management PEM_a
PMA Projektový management PMA
POI Povrchové inženýrství POI
POL Polymery POL
POR Požární rizika staveb POR
POS_1 Pozemní stavitelství I. POS_1
POS_1a Pozemní stavitelství I. POS_1a
POS_2 Pozemní stavitelství II POS_2
POS_3 Pozemní stavitelství III POS_3
POS_3a Pozemní stavitelství III POS_3a
POS_4 Pozemní stavitelství IV POS_4
PPK_2 Počítačem podporované konstruování II. PPK_2
PPV Počítačem podporovaná výroba PPV
PRI Podnikové řízení PRI
PRI_1 Podnikové řízení I PRI_1
PRI_2a Podnikové řízení II PRI_2a
PRJ_D2 Projekt 2 doprava PRJ_D2
PRJ_E2 Projekt 2 ekonomika podniku PRJ_E2
PRJ_1 Projekt 1 PRJ_1
PRO Protikorozní ochrana PRO
PRR Příprava a řízení staveb PRR
PRS_1 Projekt I ST PRS_1
PRS_2 Projekt II ST PRS_2
PSS Psychologie a sociologie PSS
PSS_a Psychologie a sociologie PSS_a
PTV Progresivní technologie budov PTV
PXE Odborná praxe PXE
PXK Odborná praxe PXK
PXT_1 Praxe I PXT_1
PXT_2 Praxe II PXT_2
PXT_3 Praxe III PXT_3
PXT_4 Odborná praxe PXT_4
RDP Rekonstrukce dokončovacích prací RDP
REDK_2 Ruský jazyk pro ekonomy druhý II REDK_2
REDK_3 Ruský jazyk pro ekonomy druhý_3 REDK_3
RJA_a Řízení jakosti RJA_a
RJZ Ruský jazyk pro začátečníky RJZ
RKS Rekonstrukce střech RKS
RNK Rekonstrukce nosné konstrukce RNK
ROP Rekonstrukce obvodových plášťů ROP
RPB Rekonstrukce panelových budov RPB
RPK Řízení profesní kariéry RPK
RSD_2 Řízení stavebního díla II RSD_2
RSD_2a Řízení stavebního díla II RSD_2a
SAD Současný architektonický diskurs SAD
S_AJP_2 English as the First Language II S_AJP_2
SBP Seminář k bakalářské práci SBP
S_BSE Business Ethics S_BSE
S_CED_1 Czech S_CED_1
S_CTR Controlling S_CTR
S_DAR Architectural History S_DAR
SDK_1 Španělský jazyk pro ekonomy druhý I SDK_1
SDK_2 Španělský jazyk pro ekonomy druhý II SDK_2
SDK_3 Španělský jazyk pro ekonomy druhý III SDK_3
SED_3 Španělský jazyk pro ekonomy druhý III SED_3
SED_4 Španělský jazyk pro ekonomy druhý IV SED_4
SFA Stavební fyzika II ( akustika, osvětlení) SFA
S_FIA Financial analysis S_FIA
S_FPO_1 Corporate finance I S_FPO_1
S_FPO_2 Corporate Finance II S_FPO_2
S_FYS Physics S_FYS
SFY_1 Stavební fyzika I SFY_1
SFY_2 Stavební fyzika II SFY_2
SHM Stavební hmoty SHM
S_IBW_H International Business Week - home S_IBW_H
S_INF_1 Informatics 1 S_INF_1
S_INF_2 Informatics II S_INF_2
SJZ Španělský jazyk pro začátečníky SJZ
S_KDK Metal and Wooden Structures S_KDK
S_MAM Marketing management S_MAM
S_MAT_1 Mathematics I S_MAT_1
S_MAT_2 Matematika II S_MAT_2
S_MAT_3 Mathematics III S_MAT_3
SMC_1 Stavební mechanika I SMC_1
SMC_1a Stavební mechanika I SMC_1a
SMC_2 Stavební mechanika II SMC_2
S_MZS Soil Mechanics and Building Foundation S_MZS
S_N_AJL_2 English for Logistics 2 S_N_AJL_2
S_N_ATE_1 Atelier 1 S_N_ATE_1
S_N_DOL Transport Logistics S_N_DOL
S_N_KST_1 Konstrukce staveb I. S_N_KST_1
S_N_MPS Mathematical modeling of processes and systems S_N_MPS
S_N_SRK Statické řešení konstrukcí S_N_SRK
S_N_SWI Software ingeneering S_N_SWI
S_N_TCL Technologie city logistiky S_N_TCL
S_N_TOL Theory of constraints in logistics S_N_TOL
S_N_TOR Decision-making theory S_N_TOR
S_N_UVB Udržitelná výstavba budov S_N_UVB
S_OBC_a Business Activities S_OBC_a
SOK_a Sociální komunikace SOK_a
S_PEK_1 Business Economics I S_PEK_1
S_PEK_2 Business Economics II S_PEK_2
S_POS_1 Building Construction I S_POS_1
SPR Stavební právo SPR
S_PRI_1 Business Management I S_PRI_1
S_PRO Project S_PRO
S_SMA Spalovací motory a alternativní pohony S_SMA
S_STT_1 Engineering Technology I. S_STT_1
STA Statistika STA
STA_a Strategické analýzy STA_a
S_TBO Typology of Residential and Civic Buildings S_TBO
STG Stavební geodézie STG
STM Strategický management STM
STP Stavebně technické průzkumy STP
STT Statika STT
STT_1 Strojírenské technologie I. STT_1
S_TZB_1 Technical Buiding Equipment I S_TZB_1
TBO Typologie bytových a občanských staveb TBO
TEM Termomechanika TEM
TES_1 Technologie staveb I TES_1
TES_2 Technologie staveb II TES_2
TLD Technologie a řízení dopravy LD,VD TLD
TMD Technologie a řízení dopravy MHD TMD
TMR Technická měření TMR
TOD Trénink obchodních dovedností TOD
TSP Technologie stavebních procesů TSP
TTD Tvorba technické dokumentace TTD
TVU_1 Tělesná výchova - všeobecná I TVU_1
TVU_2 Tělesná výchova - všeobecná II TVU_2
TZB_1 Technické zařízení budov I TZB_1
TZB_2 Technická zařízení budov II TZB_2
UCE_1a Účetnictví I UCE_1a
UCE_2 Účetnictví II UCE_2
UCE_3 Účetnictví III UCE_3
UCE_3a Účetnictví III UCE_3a
UCE_4a Účetnictví IV UCE_4a
UPD Územní plánování a doprava UPD
UUP Urbanismus a územní plánování UUP
VEN Venkovská výstavba VEN
ZAM Základy matematiky ZAM
ZAS Zasílatelství ZAS
Z_DIP Diplomový projekt Z_DIP
Z_DIS Diplomový seminář Z_DIS
Z_ENEX Průběžné vzdělávání energetických specialistů Z_ENEX
Z_EPD Efektivní práce s daty Z_EPD
Z_IVD Zkouška z profesní kvalifikace Informátor v dopravě Z_IVD
Z_JMGR Jazyková zkouška - magisterské studium Z_JMGR
Z_KKVLD Zkouška z profesní kvalifikace Kontrolor kvality dopravy Z_KKVLD
Z_LRI Řízení inovací Z_LRI
Z_LVT Logistika výrobních technologií Z_LVT
Z_MRLZ Moderní řízení lidských zdrojů Z_MRLZ
Z_MU Mzdové účetnictví Z_MU
ZNS Zdravotní nezávadnost staveb ZNS
ZOV Zásady organizace výstavby a BOZP ZOV
ZP_DEK Didaktika odborných předmětů ekonomických ZP_DEK
ZP_DOP Didaktika odborných předmětů technických a odborného výcviku ZP_DOP
ZP_DOV Didaktika odborného výcviku ZP_DOV
Z_PERSL Zkouška z profesní kvalifikace Personalista Z_PERSL
Z_PKMKOS Přípravný kurz k přijímací zkoušce NMgr.studia konstrukce staveb Z_PKMKOS
Z_PKMLOG Přípravný kurz k přijímací zkoušce NMgr.studia logistické technologie Z_PKMLOG
ZP_MVY Mediální výchova ZP_MVY
ZP_MVZ Management vzdělávání ZP_MVZ
ZP_ODI Obecná didaktika ZP_ODI
ZP_OPS Obecná psychologie ZP_OPS
ZP_PKO Pedagogická komunikace ZP_PKO
ZP_PME Pedagogická metodologie, evaluace žáka ZP_PME
ZP_POV Komparativní pedagogika v odborném vzdělávání ZP_POV
ZP_PPS Pedagogická psychologie ZP_PPS
ZP_PVC Pedagogika volného času ZP_PVC
ZP_RVM Řízení výchovy a odborného vzdělávání, kapitoly ze školského managementu ZP_RVM
ZP_RVP Rámcové vzdělávací programy v kontextu odborného vzdělávání ZP_RVP
ZP_SOC Sociologie ZP_SOC
ZP_SOP Sociální psychologie ZP_SOP
ZP_STV Soudobé teorie vzdělávání a klíčové dovednosti ZP_STV
ZP_SZP Seminář k závěrečné práci a závěrečným zkouškám ZP_SZP
ZP_TAN Odborná pedagogická terminologie v AJ, komparace s NJ ZP_TAN
ZP_TEV Technologie vzdělávání ZP_TEV
ZP_TZP Tutorial k závěrečným zkouškám a závěrečné práci ZP_TZP
ZP_UPS Úvod do pedagogického studia ZP_UPS
ZP_VLP Výchova k lidským právům ZP_VLP
ZP_VPS Vývojová psychologie ZP_VPS
ZPZ Životní prostředí a zdravotní nezávadnost staveb ZPZ
Z_UVP Účetnictví v praxi Z_UVP
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.