N_BOZP Occupational Health and Safety

Institute of Technology and Business in České Budějovice
winter 2017
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD. (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD.
Faculty of Technology - Rector - Institute of Technology and Business in České Budějovice
Supplier department: Faculty of Technology - Rector - Institute of Technology and Business in České Budějovice
Timetable of Seminar Groups
N_BOZP/S01: No timetable has been entered into IS. V. Stehel
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives supported by learning outcomes
Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární prevence. Student prokáže znalosti z této oblasti v elektronickém testu, který je možné vypracovat z domova.
Syllabus
  • 1. BOZP 2. Požární ochrana a prevence
Literature
  • Doporučená literatura bude zavedena ve studijních materiálech
Forms of Teaching
samostudium (in Czech)
Teaching Methods
Individual Work– Individual or Individualized Activity
Student Workload
ActivitiesNumber of Hours of Study Workload
Daily StudyCombined Study
Preparation for the Final Test2020
samostudium odb. materiálů (in Czech)3030
test (in Czech)22
Total:5252
Assessment Methods and Assesment Rate
Test – final 100 %
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms winter 2014, summer 2015, winter 2015, Summer 2016, winter 2016, summer 2018, summer 2019, winter 2019, summer 2020, winter 2020.
  • Enrolment Statistics (winter 2017, recent)
  • Permalink: https://is.vstecb.cz/course/vste/winter2017/N_BOZP