N_ATE_2 Atelier 2

Institute of Technology and Business in České Budějovice
summer 2019
Extent and Intensity
0/4/0. 7 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Michal Kraus, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc.
Department of Civil Engineering - Faculty of Technology - Rector - Institute of Technology and Business in České Budějovice
Supplier department: Department of Civil Engineering - Faculty of Technology - Rector - Institute of Technology and Business in České Budějovice
Timetable of Seminar Groups
N_ATE_2/K4a: Sun 3. 3. 16:30–18:00 A4, 16:30–18:00 A4, 18:10–19:40 A4, 18:10–19:40 A4, Sat 16. 3. 13:05–14:35 A4, 13:05–14:35 A4, 14:50–16:20 A4, 14:50–16:20 A4, 16:30–18:00 A4, 16:30–18:00 A4, Sun 17. 3. 16:30–18:00 A4, 16:30–18:00 A4, 18:10–19:40 A4, 18:10–19:40 A4, M. Kraus
N_ATE_2/K4b: Sat 2. 3. 8:00–9:30 A4, 8:00–9:30 A4, 9:40–11:10 A4, 9:40–11:10 A4, Sat 16. 3. 8:00–9:30 A4, 8:00–9:30 A4, 9:40–11:10 A4, 9:40–11:10 A4, 11:25–12:55 A4, 11:25–12:55 A4, Sun 28. 4. 16:30–18:00 A4, 16:30–18:00 A4, 18:10–19:40 A4, 18:10–19:40 A4, M. Kraus
N_ATE_2/S01: each even Monday 13:05–14:35 D516, each even Monday 14:50–16:20 D516, each even Tuesday 14:50–16:20 D516, each even Tuesday 16:30–18:00 D516, M. Kraus
Prerequisites
Pass the course Atelier I (N_ATE_1)
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives supported by learning outcomes
Students will practice the ability to complete the architectural project of the building with respect to aesthetic, functional and technical requirements of the building. Students acquire the appropriate skills of architectural and structural engineering. Students design a complete documentation for construction. The basic elements forming the interior are subjected to analysis in relation to the aesthetic, functional, technical requirements.
Learning outcomes
The student will be able to compose the documentation for entering and building construction (DPS) according to Annex No. 6 of Decree No. 499/2006 Coll., on construction documentation, as amended in the Decree No. 62/2013 Coll. according to the teacher's instructions.
Syllabus
 • 1. Completion of the construction project
 • 2. Completion and supplementing of the project (N_ATE1) to the implementation documentation
 • 3. Completion and supplementing of the project (N_ATE1) to the implementation documentation
 • 4. Completion of the specialized part of the project - construction details
 • 5. Assessment of selected details
 • 6. Completion of the specialized part of the project - HVAC
 • 7. Completion of the specialized part of the project - statics
 • 8. 3D visualization and perspectives
 • 9. Accompanying report and summary technical report
 • 10. The technical report for architectural and technical design
 • 11. Interior of the building, its arrangement and perception, interior composition, character and purpose of each space
 • 12. Combination of colors, color perception, choice of materials, finishes, interior lighting, acoustics, equipment and interior furnishing, interior ergonomics
 • 13. Presentation of the project

Literature
  required literature
 • NOVÁK, Antonín and Petr VALENTA. Dům a krajina. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury, 2014. 145 pp. ISBN 978-80-7494-060-6. info
 • REMEŠ, Josef, Ivana UTÍKALOVÁ, Petr KACÁLEK, Lubor KALOUSEK, Tomáš PETŘÍČEK, Tomáš APELTAUER, Jan PLACHÝ, Radim SMOLKA and Lukáš ŽIŽKA. Stavební příručka: To nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů, 2., aktualizované vydání. (Building Guide: The most important of standards, regulations and laws, 2nd, updated edition.). 2., aktual. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 248 pp. stavitel. ISBN 978-80-247-5142-9. info
 • NEUFERT, Ernst, Peter NEUFERT and Johannes KISTER. Architects' Data. 4th ed. John Wiley & Sons, 2012. 593 pp. ISBN 978-1-4051-9253-8. info
 • NEUFERT, Ernst and Peter NEUFERT. Navrhování staveb : zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle : příručka pro stavební odborníky, stavebník. 2. české vyd. Praha: Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-2. info
  recommended literature
 • ČSN 73 4301: Obytné budovy. Praha: Český normalizační institut, 2004. Třídící znak 734301.
 • PROKOPOVÁ, H. a kol.: Byt, který se vám přizpůsobí. Ergonomie, zdraví, pohodlí, design, Brno: ERA group, 2007. ISBN 978-80-7366-106-9
 • NEUMANN, D. a kol.: Stavební konstrukce II., Bratislava: Jaga group, 2006. ISBN 80-8076-041-1
 • ČSN 01 3420: Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části. Praha: Český normalizační institut, 2004. Třídící znak 013420.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, A., MAŇÁK, H.: Materiály a technické vybavení současného interiéru, Bratislava: Jaga group, 2002. ISBN 80-88905-67-2
 • NOVOTNÝ, Jan. Cvičení z pozemního stavitelství. Praha: Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86817-23-1. info
 • NEUMAN, D a kol. Stavební konstrukce I. Bratislava: Jaga group, 2005. ISBN 80-8076-025-X. info
 • DAHLSVEEN, Ttrond, Petráš DUŠAN and Jiří HIRŠ. Energetický audit budov. Bratislava: Jaga group, 2003. ISBN 80-88905-86-9. info
Forms of Teaching
Seminar
Tutorial
Consultation
Teaching Methods
Frontal Teaching
Project Teaching
Brainstorming
Critical Thinking
Individual Work– Individual or Individualized Activity
Teaching Supported by Multimedia Technologies
Student Workload
ActivitiesNumber of Hours of Study Workload
Daily StudyCombined Study
Preparation for Seminars, Exercises, Tutorial6098
AnyLogic7070
Attendance on Seminars/Exercises/Tutorial/Excursion5214
Total:182182
Assessment Methods and Assesment Rate
Presentation 10 %
Project – semestral 80 %
Consultation 10 %
Exam conditions
Presentation 10%

Semestral project 80%

Consultation 10%

A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.

Language of instruction
Czech
Teacher's information
The course will be taught in the form of a semester project. For this reason, unattended attendance will be set for the subject.
The course is also listed under the following terms Summer 2016, summer 2017, summer 2018, winter 2018, winter 2019, summer 2020, summer 2021.
 • Enrolment Statistics (summer 2019, recent)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/course/vste/summer2019/N_ATE_2