N_ATE_2 Ateliér II.

Institute of Technology and Business in České Budějovice
Summer 2016
Extent and Intensity
0/4. 7 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. arch. Filip Landa (seminar tutor)
Markéta Pechová, DiS. (seminar tutor)
doc. Dr. Ing. Luboš Podolka (seminar tutor)
Ing. Karolína Škrlantová (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. arch. Filip Landa
Department of Civil Engineering - Faculty of Technology - Rector - Institute of Technology and Business in České Budějovice
Supplier department: Department of Civil Engineering - Faculty of Technology - Rector - Institute of Technology and Business in České Budějovice
Timetable of Seminar Groups
N_ATE_2/K1: Sun 6. 3. 8:00–9:30 A2, 9:40–11:10 A2, 11:25–12:55 A2, Sat 2. 4. 8:00–9:30 A2, 9:40–11:10 A2, Sun 1. 5. 8:00–9:30 B4, 9:40–11:10 A2, F. Landa, L. Podolka, K. Škrlantová
Prerequisites (in Czech)
FORMA ( K )
Absolvování předmětu N_ATE_1
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 60 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/60, only registered: 0/60
Course objectives supported by learning outcomes (in Czech)
Student získá schopnost dotvořit architektonický projekt daného objektu, který uspokojí estetické, funkční a technické požadavky na budovu. Naučí se potřebné dovednosti při architektonickém a konstrukčním projektování a projektování technického zařízení budov. Zpracuje kompletní realizační dokumentaci. Základní prvky vytvářející interiér jsou podrobené analýze ve vazbě na požadavky estetické, funkční a technické stránky architektury interiérů.
Syllabus
 • V návaznosti na Ateliér I. student získá schopnost dotvořit architektonický projekt daného objektu, který uspokojí estetické, funkční a technické požadavky na budovu. Naučí se potřebné dovednosti při architektonickém a konstrukčním projektování a projektování technického zařízení budov. Zpracuje kompletní realizační dokumentaci. Základní prvky vytvářející interiér jsou podrobené analýze ve vazbě na požadavky estetické, funkční a technické stránky architektury interiérů.

  Stručná osnova:
  1. Rozpracování projektu zadané budovy – výpisy doplňkových konstrukcí.
 • 2. Doplnění výkresů DSP na realizační dokumentaci
 • 3. Doplnění výkresů DSP na realizační dokumentaci
 • 4. Dopracování projektové dokumentace – detaily
 • 5. Posouzení vybraných detailů.
 • 6. Dopracování specializované části projektu - TZB
 • 7. Dopracování specializované části projektu - statika
 • 8. Pohledy – vizualizace ve 3D
 • 9. Průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva
 • 10. Technická zpráva pro architektonické a stavebně technické řešení
 • 11. Interiér budov, jeho uspořádání a vnímání, kompozice interiéru, charakter a účel jednotlivých prostorů.
 • 12. Barvy, kombinace barev, vnímání barevnosti, výběr materiálů, povrchové úpravy, osvětlení interiérů, akustika interiérů, zařízení a vybavení interiérů, ergonomie interiéru.
 • 13. Prezentace projektu

  Povinná literatura:
 • NEUFERT, E., NEUFERT, P., KISTER, J.: Architects' Data. 4th ed. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. xiii, 593 s. ISBN 978-1-4051-9253-8.
 • NOVÁK, A., VALENTA, P.: Dům a krajina. Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury, 2014, 145 s. ISBN 978-80-7494-060-6.

  Doporučená literatura:
  NEUMANN, D. a kol.: Stavební konstrukce I.,Bratislava: Jaga group, 2005. ISBN 80-8076-025-X
 • NEUMANN, D. a kol.: Stavební konstrukce II., Bratislava: Jaga group, 2006. ISBN 80-8076-041-1
 • PROKOPOVÁ, H. a kol.: Byt, který se vám přizpůsobí. Ergonomie, zdraví, pohodlí, design, Brno: ERA group, 2007. ISBN 978-80-7366-106-9
 • ŘEZNÍČKOVÁ, A., MAŇÁK, H.: Materiály a technické vybavení současného interiéru, Bratislava: Jaga group, 2002. ISBN 80-88905-67-2
 • DAHLSVEEN, T., PETRÁŠ, D., HIRŠ, J.: Energetický audit budov. Bratislava: Jaga, 2003. ISBN 80-88905-86-9
 • NOVOTNÝ, J.: Cvičení z pozemního stavitelství, konstrukční cvičení. Praha: Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86817-23-1
 • ČSN 01 3420: Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části. Praha: Český normalizační institut, 2004. Třídící znak 013420.
 • ČSN 73 4301: Obytné budovy. Praha: Český normalizační institut, 2004. Třídící znak 734301.
Forms of Teaching
Seminar
Tutorial
Consultation
Teaching Methods
Project Teaching
Critical Thinking
Individual Work– Individual or Individualized Activity
Student Workload
ActivitiesNumber of Hours of Study Workload
Daily StudyCombined Study
Preparation for Seminars, Exercises, Tutorial130168
Attendance on Seminars/Exercises/Tutorial/Excursion5214
Total:182182
Assessment Methods and Assesment Rate
Presentation 20 %
Project – semestral 60 %
Consultation 20 %
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms summer 2017, summer 2018, winter 2018, summer 2019, winter 2019, summer 2020, summer 2021.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/course/vste/summer2016/N_ATE_2