Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Milan Talíř, MBA
Pracoviště
 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
  Ústav podnikové strategie
  Nemanická 436/7,370 10 České Budějovice
Funkce na pracovišti
 • Akademický asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2022-: Ph.D. obor řízení a ekonomika podniku, VUT Brno, Fakulta podnikatelská
  2022-2023: MBA obor finanční management na VŠTE v ČB
  2020-2022: Ing. obor podniková ekonomika na VŠTE v ČB
  2017-2020: Bc. obor strojírenství: konstrukční a procesní inženýrství na VŠTE v ČB
  2013-2017: maturita: obor strojírenství. Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická v Českých Budějovicích, Dukelská 13.
Přehled zaměstnání
 • o 2022-: akademický asistent, VŠTE katedra managementu
  o 2022-2023: vedoucí skupiny Řízení a strategie, VŠTE katedra managementu
  o 2020-2022: vědecký asistent, VŠTE katedra managementu
  o 2018-2020: vývojový inženýr, Gastro production s.r.o.
  o 2018-2020: junior konstruktér/výpočtář, VYKRES s.r.o.
  o 2017-2020: pomocná vědecká síla, VŠTE katedra managementu
  o 2017-2018: externí konstruktér, Aspera Technology s.r.o.
  o 2017: dělník v kovovýrobě, Aspera Technology s.r.o.
  o 2016: obsluha NC a CNC obráběcích strojů, MP JET s.r.o.
  o 2015: pomocná pracovní síla, ČD Cargo a.s.
  o 2014: pomocná pracovní síla, Wozabal s.r.o.
Pedagogická činnost
 • výuka v CZ
  o Strategický management pro magisterské studium
  o Podniková strategie
  o Podnikové řízení
 • výuka v EN
  o Business Management I
  o Strategic Management – for Master study programme
Vědeckovýzkumná činnost
 • TAČR – člen spoluřešitelského týmu VŠTE:
  o Projekt TA ČR Doprava 2020+ „Metodika pro firemní a školní plány mobility“, CK03000135, doba řešení 2022–2024
  o Projekt TA ČR TREND „Optimalizace zakázkové kusové výroby v reálném čase s využitím IoT a digitálních technologií“, FW01010460, doba řešení 2020–2023.
  o Projekt TA ČR Éta Restart MSP „Specifikace dopadů pandemie COVID-19 na MSP a identifikace faktorů úspěšné reakce na krizovou situaci a vymezení rozvojových scénářů dle typologie dopadů a kategorie MSP“ TL04000191, doba řešení 2020–2022.
  o Projekt TA ČR Éta „Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České republice“ TL02000215, VUT v Brně, Fakulta podnikatelská řešitel, VŠTE v Českých Budějovicích spoluřešitel, doba řešení 2019–2022.
 • Interreg EU:
  o Projekt: Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020: „Podpora moderních trendů ve výuce s ohledem na Best prectice“. Reg. č. 261. Období realizace: 2019-2022.
 • Interní projektové granty:
  o Projekt: Interní výzkumná soutěž (IVS) 2023: „Změna paradigma strategického managementu s využitím matematického modelování“. IVSUPS2304. Doba řešení 02-12.2023
  o Projekt: Interní výzkumná soutěž (IVS) 2022: „Nový přístup v generování podnikové (obchodní) strategie na bázi parametrizace podnikových procesů“. IVSUPS004. Doba řešení 02-12.2022
  o Projekt: Interní grantová soutěž (IGS): „Implementace moderních softwarových nástrojů do výuky při využití formou blended learning“. 05IRP2105. Implementace strategické simulační hry JA Titan do výuky předmětů: Podnikové řízení a strategický management. Doba realizace: 06-11.2021.
  o Projekt: Interní grantová soutěž (IGS): „Rozvoj virtuální laboratoře – II. Etapa“. IGS/8110-004/05IRP014. Implementace VR reality do výuky s prvky blanded výuky: tvorba scénářů. Doba realizace: 03-10.2020.
  o Projekt ESF II – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání: Simulační hra: VŠTE/ CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013339. Role: Tvůrce zadání simulační hry. Doba řešení: 2020-2022.
  o Projekt: Specifický vysokoškolský výzkum – (podpora MŠMT): „Analýza přidané hodnoty v zakázkové strojírenské výrobě jako základ generování podnikové (obchodní) strategie“. SVV202103/ 05SVV2103. Doba řešení: 01-12.2021.
  o Projekt: Specifický vysokoškolský výzkum – (podpora MŠMT}: „Klasifikace hodnototvorných faktorů u podnikových procesů se specifikací na odvětví strojírenství“. SVV202003. Doba řešení: 01-11.2020.
 • Inovační vouchery:
  o Projekt inovačního voucheru – Výzva VI/MPO-RIS3: „Optimalizace procesů a služeb s cílem výrazného zvýšení efektivity nebo snížení nákladů firmy“. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028050. Ve spolupráci s podnikem VM Motor s.r.o. Doba realizace: 12.2022-01.2023.
  o Projekt inovačního voucheru – Výzva VI/MPO-RIS3: „Optimalizace výrobně-obchodního procesu s využitím PVA modelu“. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027938, Ve spolupráci s podnikem STS Prachatice a.s. Doba realizace: 07-09.2022.
Akademické stáže
 • o 2022:Rotterdam University of applied Sciences.
  o 2022:Instituto Superior de Administração e Línguas, Portugal, Madeira.
  o 2021:International Week UNIZA, Slovakia, Žilina.
Vybrané publikace
 • CAHA, Zdeněk, Michal KONEČNÝ, Milan TALÍŘ a Michal RUSCHAK. The application of CSR in marketing communication and its potential impact on customer perceived value. Entrepreneurship and Sustainability Issues. Vilnius, Litva: Entrepreneurship and Sustainability Center, 2023, roč. 10, č. 4, s. 223-244. ISSN 2345-0282. info
 • TALÍŘ, Milan a Jarmila STRAKOVÁ. Innovation of the production process of engineering companies in relation to business portfolio. Entrepreneurship and Sustainability Issues. Vilnius,Litva: Entrepreneurship and Sustainability Center, 2023, roč. 10, č. 4, s. 118-134. ISSN 2345-0282. URL info
 • STRAKOVÁ, Jarmila, Milan TALÍŘ a Jan VÁCHAL. Opportunities and threats of digital transformation of business models in SMEs. Economics & Sociology. Štětín (Szczecin), Polsko: Centre of Sociological Research, 2022, roč. 15/2022, č. 3, s. 159-171. ISSN 2071-789X. URL info
 • ŠIMBEROVÁ, Iveta, Jarmila STRAKOVÁ, Robert ZICH, Vít CHLEBOVSKÝ, Alena KOCMANOVÁ, Jan VÁCHAL, David SCHÜLLER, Lucie KAŇOVSKÁ, Lenka SMOLÍKOVÁ, František MILICHOVSKÝ, Aleš KRMELA, Mariana TESAŘOVÁ, Karolina SVOBODOVÁ, Milan TALÍŘ a Jaroslav KOLLMANN. Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České republice - Jak posoudit digitální zralost. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2022. 312 s. ISBN 978-80-271-6604-6. URL info
 • STRAKOVÁ, Jarmila, Milan TALÍŘ, Jaroslav KOLLMANN, Petra PÁRTLOVÁ a Jan VÁCHAL. An integrated model of corporate environment, including value chain, as a competitiveness tool for small and medium enterprises. Polish Journal of Management Studies. Czestochowa, Polsko: Czestochowa University of Technology, 2021, roč. 23, č. 1, s. 370-384. ISSN 2081-7452. URL info
 • STRAKOVÁ, Jarmila, Jan VÁCHAL, Jaroslav KOLLMANN a Milan TALÍŘ. Development trends in organizational and management structures. Problems and Perspectives in Management. Sumy, Ukrajina: LLC Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2021, roč. 19, č. 2, s. 495-506. ISSN 1727-7051. URL info
 • STRAKOVÁ, Jarmila, Jan VÁCHAL, František POLLÁK, Milan TALÍŘ a Jaroslav KOLLMANN. Sustainable Development Economics of Enterprises in the Services Sector Based on Effective Management of Value Streams. Sustainability. Basilej, Švýcarsko: MDPI, 2021, roč. 13/2020, č. 16, s. nestránkováno, 15 s. ISSN 2071-1050. URL info
 • STRAKOVÁ, Jarmila a Milan TALÍŘ. Strategic Management and Decision Making of Small and Medium-Sized Enterprises in the Czech Republic. In J. Horák, J. Vrbka and Z. Rowland (Eds.). SHS Web of Conferences. Volume 73. Les Ulis, Francie: EDP Sciences - Web of Conferences, 2020. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-2-7598-9094-1. URL info
 • VÁCHAL, Jan a Milan TALÍŘ. The Development of Organizational and Management Structures in Small-scale and Mid-scale Entrepreneurship in the Czech Republic. In J. Horák, J. Vrbka and Z. Rowland (Eds.). SHS Web of Conferences. Volume 73. Les Ulis, Francie: EDP Sciences - Web of Conferences, 2020. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-2-7598-9094-1. URL info

2. 9. 2023


Životopis: Ing. Milan Talíř (učo 22589), verze: čeština(1), změněno: 2. 9. 2023 13:57, M. Talíř