Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Milan Talíř, MBA
Pracoviště
 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
  Ústav podnikové strategie
  Nemanická 436/7,370 10 České Budějovice
Funkce na pracovišti
 • Akademický asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2022-: Ph.D. obor řízení a ekonomika podniku, VUT Brno, Fakulta podnikatelská
  2022-2023: MBA obor finanční management na VŠTE v ČB
  2020-2022: Ing. obor podniková ekonomika na VŠTE v ČB
  2017-2020: Bc. obor strojírenství: konstrukční a procesní inženýrství na VŠTE v ČB
  2013-2017: maturita: obor strojírenství. Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická v Českých Budějovicích, Dukelská 13.
Přehled zaměstnání
 • o 2022-: akademický asistent, VŠTE katedra managementu
  o 2022-2023: vedoucí skupiny Řízení a strategie, VŠTE katedra managementu
  o 2020-2022: vědecký asistent, VŠTE katedra managementu
  o 2018-2020: vývojový inženýr, Gastro production s.r.o.
  o 2018-2020: junior konstruktér/výpočtář, VYKRES s.r.o.
  o 2017-2020: pomocná vědecká síla, VŠTE katedra managementu
  o 2017-2018: externí konstruktér, Aspera Technology s.r.o.
  o 2017: dělník v kovovýrobě, Aspera Technology s.r.o.
  o 2016: obsluha NC a CNC obráběcích strojů, MP JET s.r.o.
  o 2015: pomocná pracovní síla, ČD Cargo a.s.
  o 2014: pomocná pracovní síla, Wozabal s.r.o.
Pedagogická činnost
 • výuka v CZ
  o Strategický management pro magisterské studium
  o Podniková strategie
  o Podnikové řízení
 • výuka v EN
  o Business Management I
  o Strategic Management – for Master study programme
Vědeckovýzkumná činnost
 • TAČR – člen spoluřešitelského týmu VŠTE:
  o Projekt TA ČR Doprava 2020+ „Metodika pro firemní a školní plány mobility“, CK03000135, doba řešení 2022–2024
  o Projekt TA ČR TREND „Optimalizace zakázkové kusové výroby v reálném čase s využitím IoT a digitálních technologií“, FW01010460, doba řešení 2020–2023.
  o Projekt TA ČR Éta Restart MSP „Specifikace dopadů pandemie COVID-19 na MSP a identifikace faktorů úspěšné reakce na krizovou situaci a vymezení rozvojových scénářů dle typologie dopadů a kategorie MSP“ TL04000191, doba řešení 2020–2022.
  o Projekt TA ČR Éta „Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České republice“ TL02000215, VUT v Brně, Fakulta podnikatelská řešitel, VŠTE v Českých Budějovicích spoluřešitel, doba řešení 2019–2022.
 • Interreg EU:
  o Projekt: Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020: „Podpora moderních trendů ve výuce s ohledem na Best prectice“. Reg. č. 261. Období realizace: 2019-2022.
 • Interní projektové granty:
  o Projekt: Interní výzkumná soutěž (IVS) 2023: „Změna paradigma strategického managementu s využitím matematického modelování“. IVSUPS2304. Doba řešení 02-12.2023
  o Projekt: Interní výzkumná soutěž (IVS) 2022: „Nový přístup v generování podnikové (obchodní) strategie na bázi parametrizace podnikových procesů“. IVSUPS004. Doba řešení 02-12.2022
  o Projekt: Interní grantová soutěž (IGS): „Implementace moderních softwarových nástrojů do výuky při využití formou blended learning“. 05IRP2105. Implementace strategické simulační hry JA Titan do výuky předmětů: Podnikové řízení a strategický management. Doba realizace: 06-11.2021.
  o Projekt: Interní grantová soutěž (IGS): „Rozvoj virtuální laboratoře – II. Etapa“. IGS/8110-004/05IRP014. Implementace VR reality do výuky s prvky blanded výuky: tvorba scénářů. Doba realizace: 03-10.2020.
  o Projekt ESF II – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání: Simulační hra: VŠTE/ CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013339. Role: Tvůrce zadání simulační hry. Doba řešení: 2020-2022.
  o Projekt: Specifický vysokoškolský výzkum – (podpora MŠMT): „Analýza přidané hodnoty v zakázkové strojírenské výrobě jako základ generování podnikové (obchodní) strategie“. SVV202103/ 05SVV2103. Doba řešení: 01-12.2021.
  o Projekt: Specifický vysokoškolský výzkum – (podpora MŠMT}: „Klasifikace hodnototvorných faktorů u podnikových procesů se specifikací na odvětví strojírenství“. SVV202003. Doba řešení: 01-11.2020.
 • Inovační vouchery:
  o Projekt inovačního voucheru – Výzva VI/MPO-RIS3: „Optimalizace procesů a služeb s cílem výrazného zvýšení efektivity nebo snížení nákladů firmy“. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028050. Ve spolupráci s podnikem VM Motor s.r.o. Doba realizace: 12.2022-01.2023.
  o Projekt inovačního voucheru – Výzva VI/MPO-RIS3: „Optimalizace výrobně-obchodního procesu s využitím PVA modelu“. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027938, Ve spolupráci s podnikem STS Prachatice a.s. Doba realizace: 07-09.2022.
Akademické stáže
 • o 2022:Rotterdam University of applied Sciences.
  o 2022:Instituto Superior de Administração e Línguas, Portugal, Madeira.
  o 2021:International Week UNIZA, Slovakia, Žilina.
Vybrané publikace
 • CAHA, Zdeněk, Michal KONEČNÝ, Milan TALÍŘ and Michal RUSCHAK. The application of CSR in marketing communication and its potential impact on customer perceived value. Entrepreneurship and Sustainability Issues. Vilnius, Litva: Entrepreneurship and Sustainability Center, 2023, vol. 10, No 4, p. 223-244. ISSN 2345-0282. URL info
 • TALÍŘ, Milan and Jarmila STRAKOVÁ. Innovation of the production process of engineering companies in relation to business portfolio. Entrepreneurship and Sustainability Issues. Vilnius,Litva: Entrepreneurship and Sustainability Center, 2023, vol. 10, No 4, p. 118-134. ISSN 2345-0282. URL info
 • STRAKOVÁ, Jarmila, Milan TALÍŘ and Jan VÁCHAL. Opportunities and threats of digital transformation of business models in SMEs. Economics & Sociology. Štětín (Szczecin), Polsko: Centre of Sociological Research, 2022, 15/2022, No 3, p. 159-171. ISSN 2071-789X. URL info
 • ŠIMBEROVÁ, Iveta, Jarmila STRAKOVÁ, Robert ZICH, Vít CHLEBOVSKÝ, Alena KOCMANOVÁ, Jan VÁCHAL, David SCHÜLLER, Lucie KAŇOVSKÁ, Lenka SMOLÍKOVÁ, František MILICHOVSKÝ, Aleš KRMELA, Mariana TESAŘOVÁ, Karolina SVOBODOVÁ, Milan TALÍŘ and Jaroslav KOLLMANN. Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České republice - Jak posoudit digitální zralost. 1st ed. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2022. 312 pp. ISBN 978-80-271-6604-6. URL info
 • STRAKOVÁ, Jarmila, Milan TALÍŘ, Jaroslav KOLLMANN, Petra PÁRTLOVÁ and Jan VÁCHAL. An integrated model of corporate environment, including value chain, as a competitiveness tool for small and medium enterprises. Polish Journal of Management Studies. Czestochowa, Polsko: Czestochowa University of Technology, 2021, vol. 23, No 1, p. 370-384. ISSN 2081-7452. URL info
 • STRAKOVÁ, Jarmila, Jan VÁCHAL, Jaroslav KOLLMANN and Milan TALÍŘ. Development trends in organizational and management structures. Problems and Perspectives in Management. Sumy, Ukrajina: LLC Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2021, vol. 19, No 2, p. 495-506. ISSN 1727-7051. URL info
 • STRAKOVÁ, Jarmila, Jan VÁCHAL, František POLLÁK, Milan TALÍŘ and Jaroslav KOLLMANN. Sustainable Development Economics of Enterprises in the Services Sector Based on Effective Management of Value Streams. Sustainability. Basilej, Švýcarsko: MDPI, 2021, 13/2020, No 16, p. nestránkováno, 15 pp. ISSN 2071-1050. URL info
 • STRAKOVÁ, Jarmila and Milan TALÍŘ. Strategic Management and Decision Making of Small and Medium-Sized Enterprises in the Czech Republic. In J. Horák, J. Vrbka and Z. Rowland (Eds.). SHS Web of Conferences. Volume 73. Les Ulis, Francie: EDP Sciences - Web of Conferences, 2020. p. nestránkováno, 10 pp. ISBN 978-2-7598-9094-1. URL info
 • VÁCHAL, Jan and Milan TALÍŘ. The Development of Organizational and Management Structures in Small-scale and Mid-scale Entrepreneurship in the Czech Republic. In J. Horák, J. Vrbka and Z. Rowland (Eds.). SHS Web of Conferences. Volume 73. Les Ulis, Francie: EDP Sciences - Web of Conferences, 2020. p. nestránkováno, 10 pp. ISBN 978-2-7598-9094-1. URL info

2023/09/02


Životopis: Ing. Milan Talíř (učo 22589), verze: čeština(1), změněno: 2. 9. 2023 13:57, M. Talíř