Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Radka VANÍČKOVÁ, Ph.D.
 • narozena 13. prosince 1974 v Jičíně
Pracoviště
 • Katedra managementu
Vzdělání
 • PhD.- 2004, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta, obor: Řízení a ekonomika podniku
 • Ing.- 1999, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta, obor: Manažerské poradenství
Zaměstnání
 • 2015 - dosud Zástupkyně profesní kvalifikace Personalista, Odborná asistentka, VŠTE v Č. Budějovicích, Katedra managementu
 • 2013 - 2015 Zástupkyně vedoucího Katedry ekonomiky a managementu, Odborná asistentka, VŠTE v Č. Budějovicích
 • 2012 – 2013 Personalistka, Bohemia Works s.r.o., Č. Budějovice
 • 2011 – 2012 Personalistka, Connect-EUROJOBS CZ s.r.o., Odborná poradkyně, Kapitol pojišťovací a finanční poradenství, a.s., Č. Budějovice
 • 2008 – 2011 HR makléřka, Broker Consulting, a. s., Č. Budějovice
 • 2008 – 2008 HR projektová koordinátorka, Manpower, s.r.o., Č. Budějovice
 • 2005 – 2008 HR Specialistka, MOTOR JIKOV Group a.s., Č. Budějovice
 • 2004 – 2005 Personální konzultantka, Jihočeská personalistická, s.r.o., Č. Budějovice
Pedagogická činnost
 • 2013 - 2017 Podnikové řízení I., Řízení lidských zdrojů, Personální management, Procesní management, Strategický management, Krizový management, Projekt I. - business plan, Projekt II. - ekonomika podniku - přednášející předmětů
 • 2014- Vzdělávací instituce Jintes, s.r.o. v Č. Budějovicích, specifikace zaměření: Personální a mzdová agenda - lektor z praxe
 • 2013 - 2017 Podnikové řízení I., Personální management, Strategický management, Projekt I. - business plan, Projekt II. - ekonomika podniku, Manažerské dovednosti - cvičící předmětů
 • 2008 - Grafton Recruitment v Č. Budějovicích, specifikace zaměření: Outplacement (hromadné propouštění) - lektor z praxe
 • 1999 – 2003 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta - lektor odborných předmětů na Katedře řízení u předmětů: Management I., Řízení lidských zdrojů, Řízení služeb, Malé a střední podnikání, Agroturistika
 • 2000 - VOŠ, SZŠ a SOU Chrudim – lektor předmětů Účetnictví a ekonomika podniku
Vědeckovýzkumná činnost
 • Projekt: CZ.1.07/1.1.00/44.0007 – odborný pracovník ve výuce. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. Doba realizace projektu: 30. 04. 2015 – 30. 04. 2015
 • Projekt: CZ.1.07/1.1.00/54.0049 - položka 1.1.1.3.7 - konzultant - lektor z praxe. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji. Doba realizace projektu: 01.12.2014 - 31. 07. 2015
 • Projekt: CZ.1.07/2.2.00/29.0019: „Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích - lektor multimediálních materiálů předmětu Personální management. Doba realizace projektu: 01. 09. 2013 - 31. 03. 2015
 • Projekt: CZ.1.04/2.1.01/63.00240: Brána k práci v Jihočeském kraji otevřená. Vzdělávací instituce Jintes, s.r.o. v Č. Budějovicích - lektor předmětu Podpora podnikání pro začínající podnikatele, zájemce a uchazeče z ÚP v Č. Budějovicích. Doba realizace projektu: 01. 01. 2013 - 31. 01. 2013
 • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 1. Počáteční vzdělávání Oblast podpory 1.3 Název projektu IQ Industry – Inovace - kvalifikace profesní přípravy Číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/14.0038 - projektový manažer. Název příjemce Vzdělávací agentura Kroměříž, s.r.o. Celková alokovaná částka (Kč) 14. 394. 929,92 z toho: částka ESF (Kč) 12. 235. 690,43 Doba realizace projektu: 1. 6. 2010 – 31. 12. 2012
 • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 1. Počáteční vzdělávání Oblast podpory 1.3 Název projektu Enersol Číslo projektu CZ. 1.07/1.1.08/01.0016 - partner smluvních stran. Název příjemce Vzdělávací agentura Kroměříž, s.r.o. Celková alokovaná částka (Kč) Doba realizace projektu: 1. 1. 2007 – 30. 06. 2009
 • OP Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa 1. Adaptabilita Oblast podpory 1.3 Název projektu Zvyšování konkurenceschopnosti a adaptability zaměstnanců společností MOTOR JIKOV Group prostřednictvím vzdělávání Číslo projektu CZ. 04.1.03/4.1.03.1./0008 - koordinátor projektu. Název příjemce MOTOR JIKOV Group, a.s. Celková alokovaná částka (Kč) 4. 166 mil., z toho: veřejné zdroje (Kč) 2. 596 mil. (1.947 z SF; 0.649 z SR) Doba realizace projektu: 1. 1. 2007 – 30. 06. 2009
 • OP Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa 3. Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory 3.1. Název projektu Vytváření pracovních míst pro začlenění nezaměstnaných nízkokvalifikovaných a handicapovaných osob do zaměstnání v Jihočeském kraji Číslo projektu CZ. 04.1.03/2.1.25.1/2147 - projektový manažer. Název příjemce KONÍK, o.p.s. Celková alokovaná částka (Kč) 413. 810 Doba realizace projektu: 30. 06. 2007 – 30. 09. 2008
 • OP Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory 2.1. Název projektu Najdi si práci v Jihočeském kraji Číslo projektu CZ. 04.1.03/1.1.00.1/0003 - personální konzultant. Název příjemce ÚP v Č. Budějovicích Celková alokovaná částka (Kč) 52. 059. 980, z toho realiz. částka (Kč) 104. 103 Doba realizace projektu: 01. 02. 2005 – 31. 12. 2007
 • OP Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory 2.1. Název projektu Návrat do práce v Jihočeském kraji Číslo projektu CZ. 04.1.03/1.1.00.1/0029 - personální konzultant. Název příjemce ÚP v Č. Budějovicích Celková alokovaná částka (Kč) 34. 196. 280, z toho realiz. částka (Kč) 14. 025 Doba realizace projektu: 25. 04. 2006 – 31. 10. 2008
 • UNIV (Uznání výsledků neformální vzdělávání a informálního učení) A9: Příprava vzdělávacího programu pro dospělé „Obráběč kovů se zaměřením pro CNC stroje“, „Strojní mechanik – montáž CNC zařízení“, „Strojní mechanik“ - oponent z praxe. Č. Budějovice, 2007
Akademické stáže
 • 12/2018 – Samara State University of Economics, Russian Federation
 • 10/2018 - Ural State University of Economics, Ekaterinburg, Russian Federation
 • 04/2018 - Ural Federal University, Ekaterinburg, Russian Federation
 • 10 – 12/2017 - Samara State University of Economics, Russian Federation
 • 05/2017 - St. Petersburg State Polytechnic University, Russian Federation
 • 12/2016 - Ural State University of Economics, Ekaterinburg, Russian Federation
 • 06/2014, 07/2016 - University of Dubnica Institute of
Univerzitní aktivity
 • 2016 - SVOČ - vedoucí práce ( 1. a 4. misto), sekce: Ekonomika a management, VŠTE v Českých Budějovicích
 • 2015 - SVOČ - člen sekce: Ekonomika a management, vedoucí práce (2. a 3. misto), VŠTE v Č. Budějovicích
 • 2014 - SVOČ - vedoucí prace (1. misto), sekce: Ekonomika a management, VŠTE v Č. Budějovicích
 • 2014 - člen redakční rady časopisu: Inter medical journal, Prešov
 • 2014 - člen redakční rady časopisu: Manažment podnikov, Prešov
Mimouniverzitní aktivity
 • 2008 - Založení výcvikového střediska žáků 1. - 3. ročníku VOŠ, SPŠ automobilní a technické v č. Budějovicích oborů: nástrojař, obráběč kovů a zámečník ve výrobních prostorách strojírenské a slévárenské společnosti MOTOR JIKOV Group a.s.
 • 2005 - 2008 Návrh věcného obsahu internetových stánek strojírenské a slévárenské společnosti MOTOR JIKOV Group, a.s.: PRÁCE A KARIÉRA
Vybrané publikace
 • VANÍČKOVÁ, Radka a Stanislav BÍLEK. Practical legal aspects of the use of publicly accessible roads in the management of agriculture and forest land. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta (Tomsk State University Journal). Tomsk, Ruská federace: Tomskij Gosudarstvennyj Universitet (Tomsk State University), 2022, roč. 2022, č. 477, s. 269-276. ISSN 1561-7793. URL info
 • VÁCHAL, Jan, Marek VOCHOZKA, Jarmila STRAKOVÁ, Zdeněk CAHA, Iveta KMECOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ a Petra PÁRTLOVÁ. Certifikovaná metodika: Stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru. 2021. URL info
 • VÁCHAL, Jan, Daniel LAJČIN, Marek VOCHOZKA, Jarmila STRAKOVÁ, Zdeněk CAHA, Iveta KMECOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Jan URBAN, Jakub HORÁK, Stanislav BÍLEK, Michal RUSCHAK a Lucie ŠVEHLOVÁ. Souhrnná výzkumná zpráva: Stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2021. 90 s. ISBN 978-80-7468-177-6. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka. Psychology of health and mental hygiene: Psychosocial risks, consequences, and possibilities of work stress prevention. Problems and Perspectives in Management. LLC CPC Business Perspectives, 2021, roč. 19, č. 1, s. 68-77. ISSN 1727-7051. doi:10.21511/ppm.19(1).2021.06. URL info
 • VANÍČKOVÁ, Radka. The Influence of the Human Factor on the Success of the Localization Project of the Automated Technological Line for Wood Production. TEM Journal. Novi Pazar, Srbsko: UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 2021, roč. 10/2021, č. 1, s. 5-12. ISSN 2217-8309. URL info
 • SEKAR, Manigandan, T.R. PRAVEEN KUMAR, M. SELVA GANESH KUMAR, Radka VANÍČKOVÁ a Josef MAROUŠEK. Techno-economic review on short-term anthropogenic emissions of air pollutants and particulate matter. Fuel. Netherlands: Elsevier BV, 2021, roč. 305, December 2021, s. nestránkováno, 14 s. ISSN 0016-2361. URL info
 • STRAKOVÁ, Jarmila, Jan VÁCHAL, Marek VOCHOZKA, Zdeněk CAHA, Petra PÁRTLOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ, Iveta KMECOVÁ, Jan URBAN a Stanislav BÍLEK. Malé a střední podniky v ČR - současnost a vize. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2020. 200 s. Edice Finanční řízení. ISBN 978-80-271-1747-5. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka. INNOVATION CORPORATE ENERGY MANAGEMENT: EFFICIENCY OF GREEN INVESTMENT. MARKETING AND MANAGEMENT OF INNOVATIONS. Ukrajina: SUMY STATE UNIV, DEPT MARKETING, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 56-67. ISSN 2218-4511. URL info
 • VANÍČKOVÁ, Radka a Szczepańska WOSZCZYNA. Innovation of business and marketing plan of growth strategy, business success and competitive advantage in exhibition industry. Polish Journal of Management Studies. CZESTOCHOWA, Polsko: CZESTOCHOWA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF MANAGEMENT, Polsko, 2020, roč. 21/2020, č. 2, s. 425 - 445. ISSN 2081-7452. doi:10.17512/pjms.2020.21.2.30. URL info
 • MAROUŠEK, Josef, Ladislav KOLÁŘ, Otakar STRUNECKÝ, Marek KOPECKÝ, Petr BARTOŠ, Anna MAROUŠKOVÁ, Eva CUDLÍNOVÁ, Petr KONVALINA, Miloslav ŠOCH, Jan MOUDRÝ, Radka VANÍČKOVÁ a Jaromír VRBKA. Modified biochars present an economic challenge to phosphate management in wastewater treatment plants. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION. OXFORD, Anglie, VB: ELSEVIER, 2020, roč. 272/2020, nečíslováno, s. nestránkováno, 9 s. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2020.123015. URL info
 • VANÍČKOVÁ, Radka. BUSINESS PLAN - CASE STUDIES. 1. vyd. České Budějovice: VŠTE v ČB, 2020. 116 s. ISBN 978-80-7468-173-8. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka. Zásady, postup a implementace inovačního procesu v MSP v ČR. 2020. info
 • VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Zdeněk CAHA, Jarmila STRAKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Iveta KMECOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ, Michal RUSCHAK a Daniel LAJČIN. Praktická konference "Stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru 2020". 2020. info
 • VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Zdeněk CAHA, Jarmila STRAKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Iveta KMECOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ, Michal RUSCHAK a Daniel LAJČIN. Praktický workshop "Malé a střední podniky – současnost a vize 2020". 2020. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka. Human factors errors and identification of causes of successful/unsuccessful completion of business projects. In J. Horák, J. Vrbka and Z. Rowland (Eds.). SHS Web of Conferences. Volume 73. Les Ulis, Francie: EDP Sciences, 2020. s. nestránkováno, 11 s. ISBN 978-2-7598-9094-1. URL info
 • SHABALINA, Svietlana, Evgenij SHABALIN, Ajslu KURBANOVA, Adelya SHIGAPOVA a Radka VANÍČKOVÁ. Social Media Marketing as a Digital Economy Tool of the Services Market for the Population of the Republic of Tatarstan. In Svetlana Ashmarina, Anabela Mesquita, Marek Vochozka. Digital Transformation of the Economy: Challenges, Trends and New Opportunities. 1. vyd. Cham, Švýcarsko: Springer Nature Switzerland AG, 2019. s. 356-367. ISBN 978-3-030-11366-7. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka. New industrial revolution of the fourth generation: comparative changes and challenges in systems in the Czech Republic. In M. Bezpartochnyi. "Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities (Mechanizm organizacyjno-ekonomiczny zarządzania innowacyjnym rozwojem podmiotów gospodarczych)". 1. vyd. Przeworsk, Polsko: Higher School of Social and Economic in Przeworsk (Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku), 2019. s. 99 - 123. ISBN 978-83-937354-6-4. info
 • VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Zdeněk CAHA, Jarmila STRAKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Iveta KMECOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ, Jakub HORÁK, Veronika MACHOVÁ, Lukáš POLANECKÝ, Michal RUSCHAK, Jan URBAN, Simona HAŠKOVÁ a Lucie ŠVEHLOVÁ. Stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru. 2019. info
 • VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL, Zdeněk CAHA, Jarmila STRAKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, František STELLNER, Marek VOKOUN, Iveta KMECOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ, Jakub HORÁK, Veronika MACHOVÁ, Lukáš POLANECKÝ, Michal RUSCHAK, Jan URBAN, Simona HAŠKOVÁ a Lucie ŠVEHLOVÁ. Malé a střední podniky – současnost a vize. 2019. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka. New Functionality, Security and Protection of CCTV Systems: Technological Progress and Digital Society Development. In Valentina Mantulenko. Sborník příspěvků SHS Web Conferences 71, z konference ,,Eurasia: Sustainable Development, Security, Cooperation - 2019", 25. - 26. října 2019. 1. vyd. Rusko, 2019. s. 1-7. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20197103003. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka a Gabriela GABRHELOVÁ. Outsourcing of Services: Case of the Czech Republic. In Dr. Mário Franco. Positive and Negative Aspects of Outsourcing. 1. vyd. Croatia (Chorvatsko): InTech, 2018. s. 69-90. ISBN 978-953-51-3934-8. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka. INNOVATIVE CHANGES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1. vyd. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. s. 318-331. ISBN 978-9984-891-04-0. info
 • BOČKOVÁ, Kateřina, Daniela HILČÍKOVÁ a Radka VANÍČKOVÁ. Innovative Processes of Products and Services on the Global Market. In Khalid S. Soliman. Innovation management and education excellence through vision 2020. 1. vyd. Milan, Italy: Internationa Business Information Management Association (IBIMA), 2018. s. 314-328. ISBN 978-0-9998551-0-2. info
 • ŠKODA, Miroslav, Kateřina BOČKOVÁ a Radka VANÍČKOVÁ. EU Innovation Policy: Changes and New Approaches in Procter&Gamble. In Staníčková, M. PROCEEDINGS OF THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EUROPEAN INTEGRATION 2018 (ICEI 2018), PTS 1-3. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 1474 - 1483. ISBN 978-80-248-4169-4. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka. Prediction of the needs of the labour market in the South Region 2015 - 2020. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2017, Neuveden, č. 1, s. 52-61. ISSN 1805-3246. info
 • BŘEZINOVÁ, Monika, Darja HOLÁTOVÁ, Martina MINÁROVÁ, Petra PÁRTLOVÁ a Radka VANÍČKOVÁ. INFLUENCE OF SELECTED FACTORS Of HRM ON LABOUR PRODUCTIVITY IN SMES IN SOUTH BOHEMIA. In Petr Novák, Zuzana Jurigová, Ludmila Kozubíková, Jana Zlámalová. FINANCE AND PERFORMANCE OF FIRMS IN SCIENCE,EDUCATION AND PRACTICE. 1. vydání. Zlín, Czech Republic: Tomas Bata University in Zlín, 2017. s. 121-128. ISBN 978-80-7454-653-2. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka a Kateřina HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ. Risk management - knowledge management in logistics manufacturing company. In JC Spender, Giovanni Schiuma, Tatiana Gavrilova. Proceedings of the 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics. 1. vydání. St. Petersburg, Russia: Arts for Business Ltd, 2017. s. 1628-1637. ISBN 978-88-96687-10-9. info
 • HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, Kateřina, Gabriela GABRHELOVÁ a Radka VANÍČKOVÁ. Risk management in Czech Manufacturing company: Case Study. International Journal of Applied Business and Economic Research. Indie: Serials Publications Pvt. Ltd., 2017, Volume 15, Number 17, s. 59-73. ISSN 0972-7302. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka. Personnel Policy in Military Unit: Case Study of Czech Army. In Phami Thi Mink Ly, Jindřich Soukup, Phan Dao, Phung ink Tuan. Proceedings of the 4th International Conference on Finance and Economics. 1st. HoChi Minh City, Vietnam: Libuše Masáková - Melandrium, 2017. s. 338-346. ISBN 978-80-87990-11-7. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka. Competencies of construction managers´personal development. In Andrea Sujová. Global Scientific Conference Management and Economics in Manufacturing. 1st. Zvolen: Technical University in Zvolen, 2017. s. 8-16. ISBN 978-80-228-2993-9. info
 • BÍLEK, Stanislav a Radka VANÍČKOVÁ. Praktické aspekty stavění promlčecí doby při neplatné podnikatelské rozhodčí doložce. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2017, XXV, č. 3, s. 545-570. ISSN 1805-2789. info
 • BÍLEK, Stanislav a Radka VANÍČKOVÁ. DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V EVROPSKÉM KONTEXTU A ČR. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 170-179. ISSN 2464-7217. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka. EKONOMICKÁ HODNOTA DOBROVOLNICKÉ PRÁCE. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 159-167. ISSN 2464-7217. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka. Zhodnocení efektivnosti investičních dotačních titulů. In Růžena Ferebauerová, Richar Říha. AKTUÁLNÍ PROBLÉMY EU Z OBLASTI EKONOMICKÉ, POLITICKÉ A SOCIÁLNÍ. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. s. 50-58. ISBN 978-80-7556-021-6. info
 • PORUBČANOVÁ, Dáša a Radka VANÍČKOVÁ. Financial literacy in the educational process. 1. vyd. Deutsland: Karlsruhe, 2017. 164 s. first edition. ISBN 978-3-945862-21-6. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka. Application of PRINCE2 Project Management Methodology. Studia Commercialia Bratislavensia. Warsaw: DE GRUYTER OPEN, 2017, roč. 10, č. 38, s. 227-238. ISSN 1337-7493. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka. EMPLOYEE PERFORMANCE ASSESSMENT SYSTEM. In prof. Ing. Tomáš Klieštik, Ph.D. Globalization and its socio-economic consequences 2017: Proceedings of 17th International Scientific Conference. 1. vyd. Žilina: University of Zilina, 2017. s. 2801-2808. ISBN 978-80-8154-212-1. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka. Production material requirements in material ordering. Economic Annals-XXI. Kiev, Ukraine: Institute of Society Transformation, 2016, roč. 156, 1 - 2, s. 105 - 108, 122 s. ISSN 1728-6239. doi:10.21003/ea.V156-0024. URL info
 • STRAKOVÁ, Jarmila, Marek VOKOUN, Jan VÁCHAL, František STELLNER a Radka VANÍČKOVÁ. Řízení lidských zdrojů. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016. s. 179-191. ISBN 978-80-86277-82-0. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka a Peter JAKÚBEK. Project culture of project oriented companies. In Přemysl Pálka, Adriana Knápková, Le Thi My Hanh, Hoang Cam Trang. Proceedings of The 3rd International Conference on Finance and Economics. Zlín: Tomas Bata University in Zlin, 2016. s. 705-715. ISBN 978-80-7454-598-6. info
 • HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, Kateřina, Monika DOHNANSKÁ, Daniela HILČÍKOVÁ a Radka VANÍČKOVÁ. Project Manager’s Competencies in Czech Lottery Industry Enterprise. Economics World. New York, USA: David Publishing Company, 2016, Vol. 4, No 6, s. 274-283. ISSN 2328-7144. info
 • MAROUŠEK, Josef, Simona HAŠKOVÁ, Robert ZEMAN, Jaroslav ŽÁK, Radka VANÍČKOVÁ, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Kateřina MYŠKOVÁ. Polemics on Ethical Aspects in the Compost Business. Science and Engineering Ethics. NETHERLANDS: SPRINGER, 2016, Volume 22, Issue 2, s. 581-589. ISSN 1471-5546. info
 • BEZPARTOCHNYI, M., M. ŽIVITERE, V. CHYCHUN, O. KRYVORUCHKO, T. VODOLAZHSKA, S. PONIKAROVSKA, T. MOMOT, N. CHEKH, V. SHIPLKO, S. SARDAK, A. SAMOLIENKO, O. DON, I. KUNOS, M. OLKIEWICZ, V. PANTELEYEV, K. BEZVERKHIY, O. SUSCHENKO, A. TOKARZ-KOCIK, N. MAKHNACHOVA, V. MAZUR, N. MITSENKO, O. GONCHAR, E. PETKOVA, A. POHREBNIAK, S. TULCHYNSKA, D. TYMOSHENKO, L. AKIMOVA, A. YAKIMCHUK, Y. SEMENOVA, L. BOGUSH, G. KOCZISZKY, M. VERESNÉ SOMOSI, N. KORDZAIA, Y. YEMELIANOVA, O. KOZMUK, D. ZAGIRNIAK, U. BUKOWSKA, G. LUKASIEWICZ, O. FINAGINA, O. BILAN, O. RUDENKO, O. MOROZ, Radka VANÍČKOVÁ a Stanislav BÍLEK. Legal mechanisms for social and labour relations. Selected aspects of the rights and obligations arising from labour relations acccording to the European labour rights. 1. vydání. Riga: ISMA University, 2016. 289 s. 1.12.1936. ISSN 1862-7463. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka a Stanislav BÍLEK. European Union priorities for the conclusion of the international transatlantic trade and investment partnership and its possible implications for the EU. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. Globalization and its socio-economic consequences, 16th international scientific conference proceedings, pts i-v. (Part V.). Zilina: ZU-Univerzita of Žilina, 2016. s. 2299-2306. ISBN 978-80-8154-191-9. info
 • HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, Kateřina, Radka VANÍČKOVÁ a Monika DOHNANSKÁ. Analysis of Managerial Competencies of Construction Projects through HPI and MBTI Questionnaire. In prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D., doc. PhDr. Miroslav Frankovský, CSc., Mgr. Richard Fedorko, PhD. MANAGEMENT 2016: INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT, DOMESTIC PARTICULARITIES AND EMERGING MARKETS IN THE LIGHT OF RESEARCH. 1. vydání. Prešov, SLOVAKIA: Bookman s.r.o., 2016. s. 72-77. ISBN 978-80-8165-155-7. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka a Martina POLČÁKOVÁ. Introduction into problematics of project management. In Presents trends of contemporary project management. The first edition. Germany: Ste-Con, 2016. s. 19-24. ISBN 978-3-945862-15-5. info
 • MAROUŠEK, Josef, Simona HAŠKOVÁ, Robert ZEMAN a Radka VANÍČKOVÁ. Managerial Preferences in Relation to Financial Indicators Regarding the Mitigation of Global Change. Science and Engineering Ethics. Dordrecht: Springer, 2015, vol. 21, č. 1, s. 203-207. ISSN 1353-3452. doi:10.1007/s11948-014-9531-2. info
 • MAROUŠEK, Josef, Simona HAŠKOVÁ, Robert ZEMAN, Jan VÁCHAL a Radka VANÍČKOVÁ. Assessing the implications of EU subsidy policy on renewable energy in Czech Republic. Clean Technologies and Environmental Policy. New York: Springer, 2015, vol. 17, č. 2, s. 549-554. ISSN 1618-954X. info
 • MAROUŠEK, Josef, Simona HAŠKOVÁ, Robert ZEMAN, Jan VÁCHAL a Radka VANÍČKOVÁ. Processing of residues from biogas plants for energy purposes. Clean Technologies and Environmental Policy. New York: Springer, 2015, vol. 17, č. 3, s. 797-801. ISSN 1618-954X. doi:10.1007/s10098-014-0866-9. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka. Projektový management: e-learningový modul. 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 124 s. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka. Procesní management: e-learningový modul. 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 232 s. info
 • MAROUŠEK, Josef, Simona HAŠKOVÁ, Robert ZEMAN, Jaroslav ŽÁK, Radka VANÍČKOVÁ, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Kateřina MYŠKOVÁ. Techno-economic assessment of processing the cellulose casings waste. Clean Technologies and Environmental Policy. New York: Springer, 2015, vol. 17, č. 8, s. 2441-2446. ISSN 1618-954X. doi:10.1007/s10098-015-0941-x. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka. Evaluation of employee´s performance of business brokering company by personnel manager competencies. Ekonomické rozhľady. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015, roč. 44, č. 1, s. 107 - 114. ISSN 0323-262X. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka. Personální management. 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 95 s. info
 • VANĚK, Jan a Radka VANÍČKOVÁ. Management of the innovation in the company: knowledge sharing or autonomy? Human Resource Management & Ergonomics. Žilina: University of Žilina, Faculty of Management Science and Informatics, 2015, roč. 9, č. 1, s. 97 - 107, 10 s. ISSN 1337-0871. URL info
 • MAROUŠEK, Josef, Simona HAŠKOVÁ, Anna MAROUŠKOVÁ, Kateřina MYŠKOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ, Jan VÁCHAL, Marek VOCHOZKA, Robert ZEMAN a Jaroslav ŽÁK. Financial and Biotechnological Assessment of New Oil Extraction Technology. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Philadelphia: TAYLOR & FRANCIS INC, 2015, Vol. 37, č. 16, s. 1723-1728. ISSN 1556-7036. doi:10.1080/15567036.2015.1048391. info
 • STAŠÁK, Jozef, Radka VANÍČKOVÁ a Michal GRELL. Business Process Modeling Linquistic Approach - Problems of Business Strategy Design. Universal Journal of Management. USA: Horizon Research Publishing, 2015, roč. 3, č. 7, s. 271 - 282. ISSN 2331-950X. doi:10.13189/ujm.2015.030702. URL info
 • BABULÁK, Eduard, Gabriela SLÁVIKOVÁ, Jana SMOLIGOVÁ, Malgorzata KOSZEMBAR-WIKLIK, Radka VANÍČKOVÁ a Imrich ANDREJČÁK. The cooperation of Maharishi University of Management USA. Management of Companies. Prešov: VPS - SLOVAKIA, spol. s r.o., 2015, roč. 1/2015, č. 5, s. 3 - 8. ISSN 1338-4104. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka, Imrich ANDREJČÁK a Jana SMOLIGOVÁ. Manažérstvo kvality v tovaroznalectve. 1. vyd. Prešov: COFIN, a.s., 2015. 150 s. ISBN 978-80-972014-5-6. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka. Projekt 2: Regionální individuální projekt "Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji". 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 124 s. ISBN 978-80-7468-092-2. info
 • DUŠEK, Jiří a kol. a Radka VANÍČKOVÁ. Základní kurz psychosociální rehabilitace - podpora odborného vzdělávání v oblasti sociální péče. In Lidské zdroje na trhu práce ČR a EU. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., STUDIE (kolektivní monografie), 2015. s. 155-159. ISBN 978-80-87472-87-3. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka a Stanislav BÍLEK. Pracovní právo. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. ISBN 978-80-7468-093-9. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka. Corporate Personnel Policy and Personnel Strategy. In 12th International Scientific Conference Human Potential Development. 1. vydání. Lithuania: Klaipeda University, 2015. s. 189 - 199, 220 s. ISBN 978-9986-31-466-0. URL info
 • HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, Kateřina a Radka VANÍČKOVÁ. Creation of Educational Case Studies for Management Education at Dubnica Technology Institute. Open Online Journal of Research and Education. Hollabrunn: Pädagogische Hochschule Niederösterreich, 2015, roč. 4, s. 1 - 9. ISSN 2313-1640. URL info
 • VANÍČKOVÁ, Radka. Personální management: e-learningový modul. 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 132 s. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka a Gabriela GABRHELOVÁ. Emergency - a crisis of separation. Economics and management. Brno: Univerzita obrany, 2015, Neuveden, č. 2, s. 86 - 94. ISSN 1802-3975. URL info
 • CERNICKY, Lubomír, Alica KALASOVA, Jan KAPUSTA a Radka VANÍČKOVÁ. Possibilities of Using Simulation Software for Assessment Delays in the Traffic and Manufacturing Processes. In Ondrej Stopka. Book Series: Applied Mechanics and Materials (vol. 803): LOGI 2015 – 16th International Scientific Conference. 1. vyd. Švýcarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2015. s. 3-8. ISSN 1662-7482. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka a Robert ZEMAN. Schopnost vést neboli leadership. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: "Tužka a papír, anebo počítač". 2014. ISBN 978-80-7394-446-9. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka, Robert ZEMAN a Stanislav BÍLEK. Zákoník práce v personální praxi manažera. In Právní rozpravy 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 146-149. ISBN 978-80-87952-02-3. info
 • BÍLEK, Stanislav, Radka VANÍČKOVÁ a Robert ZEMAN. Laesio enormis v novém občanském zákoníku. In Právní rozpravy 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 141-145. ISBN 978-80-87952-02-3. info
 • ZEMAN, Robert a Radka VANÍČKOVÁ. Coaching in the school practice. Economics and politics. Magnitogorsk: Magnitogorskij zemědělskij technickij univerzita, 2014, Neuveden, 1(2), s. 100-103. ISSN 2310-4570. info
 • KMECOVÁ, Iveta a Radka VANÍČKOVÁ. Motivace jako rozhodující determinant na zvýšení efektivnosti výučby. In MVVTP 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 46-49. ISBN 978-80-7435-384-0. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka, Iveta KMECOVÁ a Robert ZEMAN. Interaktivní a multimediální výuka v kontextu nových zařízení a učebních pomůcek. In MVVTP 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 80-82. ISBN 978-80-7435-384-0. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka a Robert ZEMAN. Outplacement – effective way of the employee optimalization. In Diagnostika podniku, controlling a logistika. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra spojov, 2014. s. 336 - 342. ISBN 978-80-554-0856-9. info
 • ZEMAN, Robert a Radka VANÍČKOVÁ. Kontrolní činnost České národní banky. In Diagnostika podniku, controlling a logistika : zborník prednášok a príspevkov. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Katedra spojov, 2014. s. 343 - 347. ISBN 978-80-554-0856-9. info
 • BÍLEK, Stanislav, Radka VANÍČKOVÁ a Robert ZEMAN. Právní rozbor rodinného podnikání. In Manažment v 21. storočí: problémy a východiská. 1. vydání. Bratislava: Vysoká škola manažmentu v Trenčíně, 2014. s. 79 - 85, 294 s. ISBN 978-80-89306-24-4. info
 • PÍCHOVÁ, Romana a Radka VANÍČKOVÁ. Possibility of granting, use or abuse of social benefits and their control. In Controling v MSP - nejen o číslech. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 340 - 346. ISBN 978-80-7408-086-9. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka a Iveta KMECOVÁ. Firemní školení a vzdělávání zaměstnanců. In Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. 1. vydání. Liberec: Sympozium: Inovační a technologické centrum při VÚTS a.s., Svárovská 619, 460 01 Liberec XI, 2014. s. 51 - 56. ISBN 978-80-87184-46-2. URL info
 • ŠTÚR, Milan, Radka VANÍČKOVÁ a Iveta KMECOVÁ. Podnikatelský potenciál a vlohy pre podnikanie u žáků a studentů vysokých škol. In College of Polytechnics Jihlava, Department of economic studies, Proccedings of 6th annual international scientific conference COMPETITION. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vydání. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, Department of economic studies, Proccedings of 6th annual international scientific conference COMPETITION, 2014. s. 254 -263. ISBN 978-80-87035-91-7. info
 • ŠTÚR, Milan, Radka VANÍČKOVÁ a Iveta KMECOVÁ. Finanční gramotnost ako základný pilier konkurenceschopnosti. In Vysoká škola polytechnická v Jihlavě. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vydání. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, Department of economic studies, Proccedings of 6th annual international scientific conference COMPETITION, 2014. s. 264 - 273, 326 s. ISBN 978-80-87035-91-7. info
 • PÍCHOVÁ, Romana a Radka VANÍČKOVÁ. Vosmožnost’predostavlenija, ispol’zovanija ili zloupotreblenija social’nych posobij i ich kontrol’. In Controlling in SMEs – Beyond Numbers. 2. vydání. Moscow, 2014. s. 254 - 260, 359 s. ISBN 978-5-906526-03-8. URL info
 • MAROUŠEK, Josef, Robert ZEMAN, Radka VANÍČKOVÁ a Simona HAŠKOVÁ. New concept of urban green management. Clean Technologies and Environmental Policy. New York: Springer, 2014, vol. 16, č. 8, s. 1835-1838. ISSN 1618-954X. doi:10.1007/s10098-014-0736-5. info
 • MAROUŠEK, Josef, Simona HAŠKOVÁ, Robert ZEMAN, Jan VÁCHAL a Radka VANÍČKOVÁ. Nutrient Management in Processing of Steam-Exploded Lignocellulose Phytomass. Chemical Engineering and Technology. Weinheim: WILEY-V C H VERLAG GMBH, 2014, Vol. 37, č. 11, s. 1945-1948. ISSN 0930-7516. doi:10.1002/ceat.201400341. info
 • DUŠEK, Jiří, Lubomír a kol. PÁNA, Stanislav BÍLEK, Radka VANÍČKOVÁ a Robert ZEMAN. Základní právní aspekty evropské integrace. In Reflexe evropského integračního procesu po roce 2004. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. STUDIE (kolektivní monografie), 2014. s. 9-12. ISBN 978-80-87472-67-5. info
 • DUŠEK, Jiří a kol., Radka VANÍČKOVÁ, Robert ZEMAN a Stanislav BÍLEK. Hodnocení procesu transformace ČR po roce 1989 v kontextu vnitřní ekonomické nerovnováhy zemí střední a východní Evropy. In Udržitelný rozvoj v kontextu rozvoje regionů, obcí a států. 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií. STUDIE (kolektivní monografie), 2014. s. 24-30, 228 s. ISBN 978-80-87472-71-2. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka, Robert ZEMAN a Stanislav BÍLEK. Legislation general meeting of a limited company for re-codification of private law. Manažment podnikov. Prešov: VPS - SLOVAKIA, spol. s r. o., 2014, roč. 3, č. 3, s. 175 - 182. ISSN 1338-4104. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka, Robert ZEMAN a Stanislav BÍLEK. Recodification of civil and commercial law according to the legal nature of procuration and performance of activities related to the function proxies. Manažment podnikov. Prešov: VPS - SLOVAKIA, spol. s r. o., 2014, roč. 4, č. 3, s. 202 - 208. ISSN 1338-4104. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka a Stanislav BÍLEK. Personální management. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. 196 s. ISBN 978-80-7468-070-0. info
 • PÍCHOVÁ, Romana a Radka VANÍČKOVÁ. Development of VAT rates in the Czech Republic and their harmonisation in the European Union. Journal of Management and Business: Research and Practice. Prešov: University of Presov in Presov, 2014, roč. 6, č. 2, s. 22 - 34. ISSN 1338-0494. info
 • KABOURKOVÁ, Kristina a Radka VANÍČKOVÁ. Vývoj odvodů na důchodové, sociální a zdravotní pojištění a daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců v České republice. Scientia et Societas. Praha: NEWTON College s.r.o., 2014, roč. 10, č. 4, s. 128-133. ISSN 1801-7118. info
 • STELLNER, František a Radka VANÍČKOVÁ. Personální politika Viléma II. v německých a pruských politických institucích v éře tzv. liebenberského kruhu. Dvacáté století – The Twentieth Century. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2014, roč. 6, č. 1, s. 126-139. ISSN 1803-750X. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka, Robert ZEMAN a Stanislav BÍLEK. Transatlantic Partnership and its Political-legal, Trade and Socioeconomic Impacts. In 2nd International Conference on European Integration (ICEI). 1. vyd. Ostrava: VSB-TECH. UNIV. OSTRAVA, 2014. s. 740 - 745. ISBN 978-80-248-3388-0. URL info
 • VANÍČKOVÁ, Radka, Robert ZEMAN a Stanislav BÍLEK. Právna úprava likvidácia společnosť s ručením obmedzeným zrušených právnických osób. Manažment podnikov. Prešov: VPS - SLOVAKIA, 2014, Neuveden, roč. 4, s. 240 - 246. ISSN 1338-4104. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka, Robert ZEMAN a Stanislav BÍLEK. Návrh zmluvy o výkone funkcie manažéra v společnosti s ručením obmedzeným. Manažment podnikov. Prešov: VPS - SLOVAKIA, 2014, Neuveden, roč. 4, s. 247 - 252. ISSN 1338-4104. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka a Robert ZEMAN. The applicaton of coaching skills by middle and top management managers. Sociálno - ekonomická revue. Trenčín: Fakulta sociálno - ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2014, roč. 12, č. 4, s. 21 - 24. ISSN 1336-3727. info
 • PÍCHOVÁ, Romana a Radka VANÍČKOVÁ. Payment of benefits in the form of vouchers in the Czech Republic. Sociálno-ekonomická revue. Trenčín: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2014, roč. 12, č. 4, s. 63 - 70. ISSN 1336-3727. info
 • KMECOVÁ, Iveta, Radka VANÍČKOVÁ, Daniel KUČERKA a Monika KUČERKOVÁ. Študentské hodnotenie použitých motivačných metód, pozitívne ovplyvňuje ich proces učenia. Manažment podnikov. Prešov: VPS - SLOVAKIA, spol. s r. o., 2014, roč.4, č. 4, s. 253-257, 4 s. ISSN 1338-4104. info
 • DUŠEK, Jiří, Lubomír a kol. PÁNA, Robert ZEMAN, Radka VANÍČKOVÁ a Stanislav BÍLEK. Role Evropské centrální banky pro zavádění eura a postupy zavádění eura u nově vstupujících členských států EU. In Reflexe evropského integračního procesu po roce 2004. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., STUDIE (kolektivní monografie), 2014. s. 71-74. ISBN 978-80-87472-67-5. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka. Talent zaměstnance jako významný přínos organizace v pracovním procesu. In VI. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. s. 470-474. ISBN 978-80-7248-901-5. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka a Robert ZEMAN. Efektivní práce s časem aneb time management v manažerské profesi. In MMK 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 3091-3096. ISBN 978-80-87952-00-9. info
 • VANÍČKOVÁ, Radka a Robert ZEMAN. Rozvoj osobnosti nadaných dětí a žáků v procesu vzdělávání. 1. vydání. České Budějovice: III. ročník mezinárodní konference Lidská práva v proměnách času, 2013. s. 145 - 149, 160 s. ISBN 978-80-7394-453-7. info

25. 2. 2019


Životopis: Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., MBA (učo 15363), verze: čeština(1), změněno: 25. 2. 2019 12:39, R. Vaníčková

Další varianta: angličtina(1)