Počet výsledků: 121

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Obor/plán
VŠTE - Podniková ekonomika: Ekonom výroby
zahrnout jen obhájené práce

Aleksanjan, Seda

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Vliv pandemie Covid – 19 na ceny nemovitostí.

Alvarez, Myriam

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2023

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Vliv cen energií na náklady firem v ČR, ceny jejich produktů a jejich konkurenceschopnost

Bělochová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Analýza řídících kompetencí u produkčního procesu na vybraném podniku

Bendlová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Inovační proces v oblasti skladového hospodářství podniků vybraného odvětví

Beránek, Václav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Analýza strategických rizik ve výrobním procesu vybraného podniku

Borovková, Blanka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2023

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Patologické jevy v procesu ŘLZ napříč hospodářskými sektory

Burian, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Vliv koronavirové krize na rozvoj malého a středního podnikání

Černá, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Hodnotový řetězec jako nástroj produkčního procesu výrobních podniků

Čiperová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Návrh a implementace etického kodexu v podniku působící v odvětví Stravování a pohostinství

Daněk, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Inovace výrobního procesu strojírenských podniků ve vazbě na obchodní portfolio

Davidová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Marketingové řízení ve vybrané výrobní firmě

Drastíková, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Typologie pracovníků

Durdíková, Marta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Vyhodnocení řídicích a odborných kompetencí ve vybraném odvětví stavebnictví

Englová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Analýza inovačního potenciálu malých středních podniků v Jihočeském kraji

Fejfárková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Sociální sítě v marketingové komunikaci významných výrobních firem

Fencl, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Zdroje financování developerských projektů v ČR

Gráf, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Analýza nákladových kalkulací podnikatelského subjektu a jejich optimalizace

Gulyás, Josef

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Analýza finančních rizik konkrétního podniku

Haitmann, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Hodnotový řetězec jako nástroj produkčního procesu výrobních podniků

Hajný, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Ekonom výroby
Diplomová práce: Analýza řídících kompetencí u produkčního procesu na vybraném podniku