Number of results: 90

Results of 2 fields/plans of study
Faculty
Institute of Technology and Business in České Budějovice
Field of Study/plan
VŠTE - Business Economics: Business Economics
include only defended theses

Balková, Eliška

(the defence was successful)

Bachelor's Studies, Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2022

Programme: Business Economics
Study plan: Business Economics
Bachelor's thesis: Mystery shopping ve vybraných maloobchodních jednotkách

Brabec, Milan

(the defence was successful)

Bachelor's Studies, Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2022

Programme: Business Economics
Study plan: Business Economics
Bachelor's thesis: Motivace zaměstnanců versus syndrom vyhoření

Brabec, Zdeněk

(the defence was successful)

Bachelor's Studies, Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2022

Programme: Business Economics
Study plan: Business Economics
Bachelor's thesis: Diagnostika finanční tísně ve vybraném sektoru národního hospodářství

Bromová, Tereza

(the defence was successful)

Bachelor's Studies, Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2022

Programme: Business Economics
Study plan: Business Economics
Bachelor's thesis: Marketingová komunikace ve službách

Brušák, Václav

(the defence was successful)

Bachelor's Studies, Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2022

Programme: Business Economics
Study plan: Business Economics
Bachelor's thesis: Účetní závěrka ve vybraném podniku

Budko, Tatiana

(the defence was successful)

Bachelor's Studies, Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2022

Programme: Business Economics
Study plan: Business Economics
Bachelor's thesis: Etické aspekty ochrany soukromí zaměstnance v podnicích v průmyslovém sektoru nebo v sektoru služeb

Cepák, Pavel

(the defence was successful)

Bachelor's Studies, Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2022

Programme: Business Economics
Study plan: Business Economics
Bachelor's thesis: Organizační struktura a její vliv na efektivitu a konkurenceschopnost podniků v sektoru služeb

Čapek, Lukáš

(the defence was successful)

Bachelor's Studies, Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2022

Programme: Business Economics
Study plan: Business Economics
Bachelor's thesis: Uplatňování principů společenské odpovědnosti podniků v průmyslovém sektoru/v sektoru služeb

Čečková, Renata

(the defence was successful)

Bachelor's Studies, Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2022

Programme: Business Economics
Study plan: Business Economics
Bachelor's thesis: Účetní závěrka územně samosprávních celků

Červená, Eliška

(the defence was successful)

Bachelor's Studies, Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2022

Programme: Business Economics
Study plan: Business Economics
Bachelor's thesis: Porovnání vývoje mezd ve vybraném podniku v různých časových obdobích

Čuntová, Markéta

(the defence was successful)

Bachelor's Studies, Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2022

Programme: Business Economics
Study plan: Business Economics
Bachelor's thesis: Využití systému řízení Baťa v současném podnikatelském prostředí

Dolejšová, Anna

(the defence was successful)

Bachelor's Studies, Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2022

Programme: Business Economics
Study plan: Business Economics
Bachelor's thesis: Marketingová komunikace v MSP se zaměřením na B2C trhy

Dušek, Josef

(the defence was successful)

Bachelor's Studies, Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2022

Programme: Business Economics
Study plan: Business Economics
Bachelor's thesis: E-learning as a competitive advantage for organizations

Frühaufová, Michaela

(the defence was successful)

Bachelor's Studies, Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2022

Programme: Business Economics
Study plan: Business Economics
Bachelor's thesis: Moderní technologie v maloobchodě

Gallistlová, Pavla

(the defence was successful)

Bachelor's Studies, Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2022

Programme: Business Economics
Study plan: Business Economics
Bachelor's thesis: Mezoprostředí a makroprostředí podniků působících ve zpracovatelském průmyslu

Gažáková, Pavla

(the defence was successful)

Bachelor's Studies, Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2022

Programme: Business Economics
Study plan: Business Economics
Bachelor's thesis: Dlouhodobý majetek v účetnictví se zaměřením na odpisovou politiku vybraného podniku

Grammetbauerová, Markéta

(the defence was successful)

Bachelor's Studies, Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2022

Programme: Business Economics
Study plan: Business Economics
Bachelor's thesis: Analýza vnímání privátních značek na českém trhu

Grohmanová, Ivana

(the defence was successful)

Bachelor's Studies, Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2022

Programme: Business Economics
Study plan: Business Economics
Bachelor's thesis: Obchodní závod a jeho prodej

Harazin, Jan

(the defence was successful)

Bachelor's Studies, Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2022

Programme: Business Economics
Study plan: Business Economics
Bachelor's thesis: Mezoprostředí a makroprostředí podniků působících ve strojírenském odvětví

Hazuková, Jana

(the defence was successful)

Bachelor's Studies, Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2022

Programme: Business Economics
Study plan: Business Economics
Bachelor's thesis: Využití benefitních prvků odměňování v podnicích v průmyslovém sektoru nebo v sektoru služeb